editura hasefer прикрепленные посты

Din colecțiile bibliotecii ”I. Mangher”

03.09.2020 Блог  Нет комментариев

Scrisul de cărți este fără de sfârșit

(Ecclesiast, cap. 12)

Continuăm prezentarea cărților editurii HASEFER, intrate în biblioteca noastră cu titlul de donație. Astăzi vorba va fi despre cartea LEGENDELE EVREILOR de Luis Ginzberg.

Luis Ginzberg

Autorul cărții rabinul Louis GINZBERG s-a născut la 28 noiembrie 1873, în Kaunas, Guvernatorul Vilna (pe atunci numit Kovno ), într-o familie religioasă a cărei evlavie și erudiție erau bine cunoscute. Ginzberg a sosit pentru prima dată în America în 1899. În 1903, a început să predea la Seminarul Teologic Evreiesc din America (JTS) din New York, unde a predat până la moartea sa. A fost, de asemenea, fondatorul și președintele Academiei Americane de Cercetări Evreiești. De-a lungul vieții, toate lucrările sale au fost perfuzate cu credința că iudaismul și istoria evreilor nu pot fi înțelese corect fără o înțelegere fermă a Halakhah. Ginzberg a scris 406 de articole, a fost autorul mai multor lucrări, inclusiv un comentariu despre Talmud Yerushalmi (Talmudul din Ierusalim ), Geonica (1909) ș.a.

Louis Ginzberg s-a stins la 11 noiembrie 1953, în New York, la vârsta de 79 de ani.

Ginzberg Louis. LEGENDELE EVREILOR ÎN 4 VOLUME. – Vol. 1: Timpuri și personalități biblice, de la Creareație până la Iaakov / Luis Ginzburg; trad. din lb. Engleză Diana Medan — București: HASEFER, 2013. — 431 p.

Cartea Legendele evreilor a fost scrisă în anul 1909 și reprezintă un compendiu monumental de Agadah – tradițile care s-au dezvoltat în jurul narațiunii biblice.  Aceste povestiri, precum și alte detalii mai târzii, sunt răspândite în cuprinsul Talmudului și Midrașului, precum și în alte surse, inclusiv cele orale; o sinteză din toată literatura rabinică clasică, cu legende care pornesc de la creația lumii și căderea lui Adam, printr-o colecție uriașă de legende despre Moise și care se termină cu povestea Esterei și a evreilor din Persia. Compilația este formată din șapte volume (patru volume de texte narative și două volume de note de subsol cu ​​un volum de index) sintetizate de Louis Ginzberg în manuscris de limbă germană. În 1913, a fost tradusă în engleză de Henrietta Szold .

Volumul de față este alcătuit din șase capitole:

  1. FACEREA LUMII, din care aflăm despre primele lucruri create, alfabetul, cele șase zile de creație ș.a.
  2.  ADAM. În acest capitol se vorbește despre îngeri și creația omului; creația lui Adam, despre sufletul omului și omul ideal, despre căderea Satanei, despre Adam și Eva în Paradis, căderea omului, pocăința lui Adam, moartea lui Adam și Eva.
  3. CELE ZECE GENERAȚII. Acest capitol ne familiarizează cu nașterea lui Cain și fratricidul, locuitorii celor șapte Pământuri și descendenții lui Cain; cu descendenții lui Adam și Lilith; cu căderea Îngerilor, cu Enoch – Domnitor și Profesor și înălțarea lui ș.a.
  4.  NOAH. Aici citim despre nașterea lui Noah, despre pedeapsa îngerilor căzuți, despre generația amurgului, Cartea sfântă; dar și despre potop, blestemul beției, despre descendenții lui Noah răspândiți în străinătate, despre depravarea omenirii, Nimrod și turnul Babel.
  5. AVRAHAM. Din acest capitol aflăm despre generațiile Ticăloase, despre nașterea lui Avraham, prima lui apariție în public și despre emigrarea lui spre Haran, despre  călătoria sa în Egipt și despre ultimii săi ani de viață; despre  primul Faraon și războiul Regilor; despre Orașele păcatului și distrugerea lor și m.a.
  6. IACOB. Din acest capitol aflăm despre nașterea lui Esau și a lui Iacob, despre căsătoria lui Iacob și nașterea copiilor acestuia, despre întâlnirea lui Iacob cu Îngerul; despre războiul frustrat, filisteni și Ziua Miracolelor, despre bucuria și întristarea în Casa lui Iacov și descendenții lui Esau.

Este o carte care merită citită.

VENIȚI LA BIBLIOTECĂ

ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII!

1
Теги: , , , , , ,

Colecțiile bibliotecii ”I. Mangher”

17.08.2020 Блог  Нет комментариев

Scrisul de cărți este fără de sfârșit” (Ecclesiast, cap. 12)

Epigraf la ”Dicționarul de personaje biblice și reprezentarea lor în arte” 

 

Dat fiind că pandemia a cam tăiat cărările cititorilor spre bibliotecă și ne ține departe unul de altul, am decis să vă familiarizăm de la distanță cu colecțiile bibliotecii noastre. Și vom începe cu cele intrate cu titlul de donație de la bunii noștri prieteni – editura HASEFER din România. Este o editură cu frumoase tradiții care oferă cititorilor de limbă română lucrări valoroase din diverse domenii: iudaism şi filozofie iudaică, istoria evreilor, memorialistică, literatură și încă câte și mai câte. Dacă vreţi să citiţi o carte bună şi deosebită cu siguranță o veți găsi la HASEFER, și la biblioteca ”I. Mangher”.

Vom începe prezentarea cu DICȚIONARUL DE PERSONAJE BIBLICE ȘI REPREZENTAREA  LOR ÎN ARTE.

Constantinescu Viorica S.; Tercatin Baruh. Dicționar de personaje biblice și reprezentarea lor în arte. – București: HASEFER, 2007. – 375 p.

Viorica CONSTANTINESCU  – profesor la universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, predă literatura comparată, estetica și teoriea literară nu doar la facultatea de litere, ci și la Institutul teologic. Dînsa a fost responsabilă de partea artistică a acestui volum. De selectarea informației a răspuns Baruh TERCATIN  – un renumit animator cultural și publicist israelian, originar din România, care, apropos, ceva ani în urmă a vizitat biblioteca noastră și a lăsat un autograf în caretea de sugestii.

Autorii au dedicat această carte ”milioanelor de oameni, victime ale Holocaustului”.

Dicționarul impresionează în primul rând prin exhaustivitate: chiar și numele cele mai mărunte și s-ar părea neînsemnate, sunt cuprinse aici, alături de un minim de informație, ca, de exemplu:

Dimensiunile textului însoțitor variază în funcție de importanța personajului: de la câteva rânduri la câteva pagini. De exemplu: ”PAARAI — unul dintre vitejii regelui David, originar din Arba” — o singură propoziție; iar  chipul lui MOISE, părintele Torei, considerat de asemenea ca părintele profeților, ocupă în dicționar 6 pagini.

In relatarea povestirii diferitelor personaje ale Bibliei, sunt fixate contextul istoric si religios, epoca si faptele fiecaruia.

Partea inedită a acestui demers editorial sunt trimiterile culturale abundente: fiecare nume mai important este însotit de o schiță a destinului său artistic, cititorul fiind purtat prin diferite curente artistice și modalități de manifestare a artei, cu precădere literatura, muzica și arte plastice.

Dicționarul este însoțit de un foarte util glosar român-ebraic, precum și de 88 de splendide reproduceri color ale unor celebre tablouri reprezentând personaje biblice în diferite ipostaze și viziuni artistice (începând cu desene murale și terminând cu așa genii ca Rafael, Rembrandt, Rubens, Nicolas Poussin, Marc Chagall).

Acest dicționar este un instrument de lucru util atât pentru specialiștii din domeniu, cât și o sursa de informare pentru cei interesați de istoria, cultura și civilizația Vechiului Testament. Iar pentru noi bibliotecarii poate fi o carte de căpătâi în organizarea activităților tematice, lecțiilor, discuțiilor  sau revistelor bibliografice.

Atât pentru azi. Îmi rămâne doar să vă doresc sănătate și să vă îndemn: VENIȚI LA BIBLIOTECĂ ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII.

1
Теги: , , , , , ,

Donație de carte

01.11.2017 Блог  Нет комментариев

Astăzi am primit încă un dar de la bunul noștru prieten dl Alexandru MARINESCU – directorul editurii HASEFER și redactor șef al revistei  Realitatea evreiască. Este vorba despre un set de cărți, care vor ocupa locul binemeritat pe rafturile bibliotecii noastre. În numele utilizatorilor bibliotecii ”I. Mangher” ținem să-i mulțumim dlui Marinescu pentru acest dar neasemuit.

Și, ca deobicei, ne grăbim să împărtășim bucuria cu dumneavoastră, dragi utilizatori ai blogului EBRAIKA și ai bibliotecii ”I.Mangher”.

 

Mihail Sebastian. BUCURIILE MUZICII. Convergențe, confluiențe, confesiuni repertorizate de Geo Șerban.

 

TESTIMONIES AND IMAGES OF THE HOLOCAUST IN ROMANIA. Mărturii și imagini ale holocaustului în România. Se găsesc și date referitoare la Transnistria.

 

REVISTA DE ISTORIE A EVREILOR DIN ROMÂNIA. Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România lansează un nou număr al Revistei de Istorie a Evreilor din România  (cum a fost redenumit, din 2016, Buletinul Centrului, Muzeului și Arhivei istorice a evreilor din România) este o publicație științifică anuală consacrată lucrărilor de cercetare științifică, cu tematica legată de istoria evreilor din spațiul românesc, în context internațional. Revista este editată de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România, și publicată la Editura Hasefer.

 

CALENDAR (LUAH) – 5778. Calendarul conține mesaje de Roș Hașana 5778 de la președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, prim rabinul F.C.E.R., Rafael Shaffer; Principalele manifestări reflectate în revista Realitatea evreiscă; Sărbători mozaice în anul 5778 și alte date importante pentru evrei.

Mireille Hadas-Lebel. EBRAICA, 3000 DE ANI DE ISTORIE. Ce limbă vorbeau Adam și Eva în grădina Edenului? La această întrebare, pusă de numeroși teologi încă din Antichitate, răspunsul dat cel mai adesea a fost: ebraica. Despre uimitoarea istorie a limbii ebraice care se întinde pe trei milenii, cu timpuri forte și cu veacuri întunecate se vorbește în această carte.

Madelein Davidsohn. O ÎNGHEȚATĂ CU GUST AMAR. Romanul este construit pe o dublă perspectivă, care începe chiar prin dubletul semnificativ mama-fiica. Fiecare cu istoria ei personală, fiecare cu perspectiva ei asupra prezentului și filosofia ei de viață. Cele două trasee care se intersectează în roman corespund celor doua filoane tematice din subtextul acestuia: romanul de dragoste, respectiv cel al Holocaustului. Primul este înfațișat în extensor și alcătuiește primul plan al narațiunii, iar cel de-al doilea este lăsat în penumbră, de unde proiectează asupra planului erotic semnificații care modifică substanțial perspectiva asupra evenimentelor.

Ana Bărbulescu. EVREUL ÎNAINTE ȘI DUPĂ CRISTOSAutoarea, doctor în sociologie la Universitatea din București, reia intrebari care au generat importante reflecții legate de spațiul cultural universal. Producțiile culturale sunt parte din această cercetare și reprezintă sprijinul bibliografic de care a beneficiat proiectul. Narațiunea este un dialog continuu cu lucrări recunoscute din sociologia sau filosofia care a interogat sursele antisemitismului contemporan.

Efraim Ofir. FĂRĂ SCĂPARE. Povestea vasului Struma. Evenimentele legate de vasul Struma prezintă nenumărate fațete care oferă un ansamblu complicat. Noutatea acestei cărți constă în numărul mare de versiuni istorice pe care le ia în considerare. Prezentul volum include majoritatea documentelor disponibile azi, cum ar fi mărturii, însemnări, referințe ale agențiilor guvernamentale și orgaizațiilor din țările implicate, ca și articole, și rapoarete personale ale unor cercetători.

Harry Bar-Shalom. SFÂRȘITUL MIGRĂRII FLUTURILOR. Prozatorul  Harry Bar-Shalom s-a născut în Bacău, în anul 1939. S-a repatriat în Israel în 1961. A scris 17 volume de proză, dintre care 7 au fost concepute direct în limba română.  Sfârșitul migrării fluturilor este unul dintre volumele de proză scrise de autor în limba ebraică și tradus în românește.

ISTORIA EVREILOR. HOLOCAUSTUL DIN ROMÂNIA. DVD. Conținutul acestui disc reprezintă rezultatele eforturilor Institutului Național pentru studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”  de a pune la dispoziția profesorilor de istorie o bază de date accesibilă privind Holocaustul în România. Hărțile, documentele de arhivă, fotografiile de epocă, publicațiile antisemite și filmele constituie materiale educaționale integrate într-un format de prezentare multimedia, menit să ofere o experiență a învățării diversificată și atractivă.

MEMORIALUL VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA. 36 cărți poștale.

American Jewish Joint Distribution Committee. UN SECOL DE ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA.

Sincere mulțumiri dlui Alexandru Marinescu, iar pe dumneavoastră vă îndemnăm: VENIȚI LA  BIBLIOTECĂ ȘI SAVERAȚI DIN DELICIUL LECTURII !

86
Теги: , , ,

Donație de carte

03.05.2016 Блог  Нет комментариев

DSCN0251Nu mult timp în urmă am primit încă un dar de la bunii noștri prieteni de la editura HASEFER din România. Ca deobicei ne grăbim să împărtășim bucuria cu dumneavoastră, dragi utilizatori ai blogului EBRAIKA și ai bibliotecii ”I.Mangher”.

 

 

 

Рисунок (2)

 

Balas, Edith.  PASĂRE ÎN ZBOR : Memoriile unui supraviețuitor și cărturar/ Trad. Anastasia Burda. – București: Hasefer, 2015. -236 p.: il.

Este povestea lui Edith Balas, un ”supraviețuitor de profesie”, după cum se autodefinește. În 1944, copilăria sa aproape idilică, din orașul transilvan Cluj, a fost distrusă atunci cînd Germania a ocupat Ungaria, iar familia ei a fost deportată în lagărul morții de la Auschwitz. În mod miraculos a supraviețuit ororilor Auschwitz-ului, ale lagărului de muncă de la Unterlüb și apoi de la Bergen-Belsen. Cu toate greutățile prin care a trecut, povestea ei este pînă la urmă una plină de speranță și triumfe. ”Pasăre în zbor, spune ea, titlul memoriilor mele, a fost inspirat de faimoasa sculptură a lui Brîncuși, pe care eu o consider emblematică pentru toată viața mea.”

 

Рисунок

Goldstein, Ticu. UNIVERSALISMUL IUDAIC. – București: Hasefer, 2015. — 402 p.

Eseurile cuprinse în acest volum, reprezintă, în linii mari, publicistica autorului în decurs de peste trei decenii, dedicată iudaismului. Autorul prezintă izvoare, portrete și repere, marcînd etape ale cristalizării filonului evreiesc, teologic și laic, contribuind la cultura lumii occidentale.

 

 

 

 

Roth, Josef. EVREII PE DRUMUL PRIBEGIEI/ Trad. Viorica Bârlădeanu. — București: Hasefer, 2000115. -173 p.

În cartea de față, aparută inițial în limba germană, în 1927, Joseph Roth evocă, în tuse uneori ironice, cultura evreilor din Răsărit, dar și condițiile grele de trai care i-au forțat pe mulți să plece în lume, spre Occidentul atît de mult visat și idealizat, unii chiar mai departe, peste Ocean, autorul sfîrșind prin a descrie locurile în care s-au stabilit într-un final sărmanii veșnic căutători de-un rost — cartierele evreiești din Viena, Berlin, Paris și New York. De remarcat este faptul că Roth realizase încă de pe atunci pericolul mortal reprezentat de regimul nazist pentru evrei.

 

 

004Varon, Bension. CULTURI IN CONTRAPUNCT: amintirile unui sefard turco-american/ Trad. din l. engl. Alina Carac. -Bucuresti: Hasefer, 2015. -311 p.: il.

Autorul își spune povestea vieții fără să judece pe nimeni, fără a pretinde nici dreptate și nici răspunsuri. Bension Varon se naște la Istambul într-o familie de evrei sefarzi, în vremea regimului lui Ataturk. Este primul din familia sa care se va naște la maternitate și primul care va termina un colegiu. Evenimentele, oamenii, culturile diferite în care crește și cu care intră în contact sunt privite aici cu seninătate. ”Culturi în contrapunct” pare a fi fost scrisă tocmai pentru aceastaă perioadă a globalizării și pare a fi un răspuns care liniștește toate temerile oamenilor legate de acest fenomen. Este în acelasi timp o carte de istorie trăita pe care nu o veți lăsa din mînă pînă cand nu veți întoarce și ultima pagină!

 

002Volovici, Leon. DE LA IAȘI LA IERUSALIM ȘI ÎNAPOI: Pornind de la un dialog cu Sandu Frunză. – București: Hasefer, 2015. -233 p.

Cartea lui Leon Volovici – în prezent conferențiar la Universitatea Ebraică din Ierusalim – reconstituie, pornind de la un dialog cu tînărul filozof clujean Sandu Frunză, viața evreilor din Iasi (orasul natal al autorului), de după război, adolescența în perioada stalinistă, dilemele și reflecțiile stimulate de opțiunile și confruntările mediului evreiesc din România în noile condiții de după război, avînd de ales între integrarea în viața socială și intelectuală românească marcată de tentația și pervertirea comunistă sau, dimpotrivă, de alternativa stabilirii în Israel. O meditație despre comunism și antisemitism, despre dramele dublei apartentențe culturale, despre emigrație, despre tensiuni și interferențe româno-evreiești, despre lumea văzută de la Iași și de la Ierusalim.

003Starobinski-Safran, Esther. ESEURI DE FILOZOFIE EVREIASCA/ Trad. Ticu Goldstein. –București: Hasefer, 2015. -279 p.

Odată cu acestă carte, semnată de Esther Starobinski-Șafran, fost profesor la Universitatea din Geneva, parcurgem etapele principale ale filozofiei evreiești, cheia ei de boltă fiind Maimonide, un gânditor care a influențat și gândirea creștină europeană. Profund înrădăcinat în tradiția biblică și talmudică, dar și moștenitor al filozofiei aristotelice, Maimonide (1138-1204) se situează la răspântia islamului, iudaismului și creștinismului: de aici rezultă amploarea influenței sale, dar și a controverselor.

 

VENIȚI LA BIBLIOTECĂ ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII!

2
Теги: , ,