Despre noi

BIBLIOTECA EVREIASCĂ — CENTRU CULTURAL ”I.MANGHER”
filiala Bibliotecii Municipale B. P. Haşdeu

Echipa– 9 bibliotecari
Director – Anna Bațmanova

str. E. Doga, 4, Chișinău 2005, RМ
Теl: +373 (22) 241203;
e-mail: mangher@hasdeu.md
www.ebraika.ru
www.knafaim.ebraika.ru1 mangher.dveri 2

Biblioteca evreiască ”I.Mangher” s-a deschis la 4 februarie 1991. Anual de serviciile bibliotecii beneficiază cca 8000 utilizatori, iar cifra vizitelor atinge 83000 per an. Din primele zile biblioteca colaborează fructuos cu mai multe organizații, fundații, ONG-uri, dar și cu personae fizice (vezi pagina Priteni.Parteneri). Pe parcursul anilor biblioteca a adunat un număr impresionant de publicații, şi astăzi deține peste 55000 de volume din toate domeniile de cunoaștere în limbile ebraice, română, rusă, engleză, germană ș.a. Se prestează servicii atît în bibliotecă, cît și extramuros. Printre beneficiari se regăsesc Centrul de zi, Casele calde ale organizației de caritate ”Hesed Iehuda”, centrele comunitare evreiești din întreg teritoriul republicii. Din anul 1995 biblioteca obține statut de Centru cultural, fapt care a dus la elaborarea şi implementarea unui șir de programe noi: instructive, culturale, sportive, ateliere de creație pentru copii și vîrstnici. Misiunea Bibliotecii Evreiești — Centrul Cultural. I. Manger este oferirea accesului gratuit la resursele informaționale, crearea condițiilor pentru păstrarea și retransmiterea memoriei documentare a poporului evreu, furnizarea de servicii de bibliotecă destinate organizării și funcționării centrului cultural și informațional evreiesc; furnizarea unei game largi de programe educaționale și culturale care vizează dezvoltarea culturii evreiești în Moldova și stabilirea de relații între populația evreiască și alte grupuri etnice conlocuitoare în Moldova.

SERVICIILE BIBLIOTECII

1. DESERVIREA UTILIZATORILOR

 • Împrumut pentru adulți
  Serviciul oferă utilizatorilor un spectru larg de mai bine de 23000 cărţi şi reviste în limbile româna și rusă din toate domeniile de cunoaștere, toate aflate în acces liber. Tot aici se completează baza unică de date a utilizatorilor bibliotecii. În afară de aceasta sunt organizate expoziții de documente, se oferă consultații bibliografice. Din anul 2008 a demarat programul ”Dar din dar” – donație de carte de la populație către bibliotecă și vice versa.

 

 • Sala de lectură
  Asalaici se află cea mai impunătoare colecție de carte evreiască și publicații periodice  (peste 12000 exemplare) din mai multe domenii: religie, tradiție, istorie, sionism, literatură artistică etc. în  limbile: ebracice, română, rusă ș.a. La dispoziția utilizatorilor sunt puse enciclopediile evreiești, dicționare, altă literatură de referință. Un loc aparte îl ocupă literatura despre Holocaust. Tot în sala de lectură se organizează expoziții de documente, lansări de carte, întîlniri de creație cu scriitori, editori, excursii individuale și în grup prin bibliotecă, traininguri, seminare.
 • Sectorul ”arte”
  Posedă o colecție de cărți despre arta evreiască și universlă în limbile ebraice, română, rusă ș.a. În afară de purtători tradiționali de informație se găsesc documente pe CD, audio, video care reflectă istoria bibliotecii ”I. Mangher” și a comunității evreiești din RM în întregime.
 • Sectorul ”Litertură în limbi străine”

La baza fondării acestui serviciu a stat un lot de carte donat de comunitățile evreiești din Florida (SUA) cu suportul Comitetului de distribuire Joint. Circa 4000 de documente tipărite în limba ebraică, engleză, germană, franceză ș. a. dar și dicționare, enciclopedii, ziare și revisre aflate în acces liber pentru toate categoriile de utilizatori alcătuiesc astăzi colecția serviciului. În fiecare lună se organizează expoziții de documente, reviste bibliografice, clase de studiere a limbilor străine. Specialiștii acestui serviciu duc excursii în bibliotecă în mai multe limbi europeene.

 • Sectorul ”Literatură pentru copii”
  copiiÎn acces liber aici se găsesc peste 6000 exemplare de cărți, și reviste în limbile română și rusă pentru copiii cu vîrsta cuprinsă între 1 și 12 ani.  Se organizează expoziții, reviste bibliografice, lecții, matinee, spectacole. Pentru copii funcționează programele ”Ora poveștii” și ”Ora de lectură”, ”Povestea de Șabat” care sunt un ”pod” de legătură între grădinițele, școlile și familiile evreiești (și nu numai) și bibliotecă. Ele ajută la familiarizarea copiilor cu biblioteca, cartea, lectura prin intermediul diverselor forme de activitate: lectura în voce tare, spectacole, înscenări, desene animate, jocuri, dans, expuneri.

2. SERVICIUL CARTE RARĂ
8 отд ред кнFondul acestui serviciu conține peste 1000 de documente tipărite și este alcătuit din câteva colecții: cărți vechi (sec. XVIII – XIX) — Tora, Talmudul, cărți de rugăciuni; cărți cu autografele scriitorilor I. Șraibman, I. Balțan, M. Rolnikaite, P. Ancel, F. Candel ș. a., cărți minuscule – perla acestei colecții este ”Luceafărul” de M.Eminescu, care are doar 2 cm înălțime. Sistematic se organizează expoziții de carte, reviste bibliografice, prelegeri. Din anul 2000 a demarat proiectul de transferare a cărților rare pe purtători electronici. În anul 2001 a început digitizarea colecției.

3. Serviciul Analitică
Înființat în anul 2020. Colaboratorii sunt angajați în activitatea de cercetare în domeniul proceselor literare de evoluției literaturii evreiești. Colaborează cu Arhiva de Stat pentru a identifica materiale și documente legate de literatura evreiască din Basarabia. Înfăptuiesc activitatea analitică cu arhiva presei evreiești din R. Moldova. A fost dat startul digitizării arhivei bibliotecii. În baza Serviciului sunt organizate conferințe științifice, mese rotunde, seminare.

ECHIPA BIBLIOTECII ”I. MANGHER”

Anna Bațmanova

Anna BAȚMANOVA – directorul bibliotecii

Activează din anul 1991. Coordonează proiectele Biblioteca evreiască – centrul spiritualității iudaice, Tradiție și inovație în biblioteca ”I. Mangher”, Festivalul Cărții Evreiești.

Angela BORȘ — șef serviciu Împrumut

Activează în bibliotecă din anul 1999. Coordonează proiectul Servicii de bibliotecă persoanelor de vîrsta a treia, întocmește Calendarul evreiesc. Oameni, evenimente, fapte. Gestionează blogurile Ebraika și Knafaim, administrează pagina bibliotecii și grupurile Prietenii bibliotecii ”I. Mangher” și ”Povești digitale” pe Facebook.

Tatiana ISCHIMJI – șef serviciu ”Carte rară”

Activează din anul 2000.  Сoordonatorгд proiectгдгш Muzeul Patrimoniului cultural al evreilor Moldovei.

Miroslava LUCHIANCICOVA — șef serviciu Analitică

Olga SIVAC – specialist principal
Activează în bibliotecă din anul 1994. Coordonează proiectele Chișinăul evreiesc, Roș Hodeș, Moldova – teritoriul valorilor eterne.

PA080031
Natalia GNIDAȘ – șef sector
Activează din anul 2012. Coordonează programele culturale

Ecaterina LUCHIANEȚ – șef serviciu ”Literatura pentru copii”
Activează din anul 2012. Coordonator programe pentru copii.

DSC_2525

Daria OSADCEAIA – bibliotecar
Activează din anul 2007. Coordonează programul Dar din Dar

Irina VOLCOVA — bibliotecar

Mariana COCIERU — specialist serviciul ”Analitică”

Valentina TURVINENCO — bibliotecar

Madlen PÎRLOG — bibliotecar

Olesea ȘIBAEVA — bibliotecar

Renata PORTNAIA — bibliotecar

Liubovi MOSCVOVSCAIA — muzeolog

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
UȘILE BIBLIOTECII NOASTRE SUNT LARG DESCHISE TUTUROR!

1