Donație de carte

01.11.2017 Блог  Нет комментариев

Astăzi am primit încă un dar de la bunul noștru prieten dl Alexandru MARINESCU – directorul editurii HASEFER și redactor șef al revistei  Realitatea evreiască. Este vorba despre un set de cărți, care vor ocupa locul binemeritat pe rafturile bibliotecii noastre. În numele utilizatorilor bibliotecii ”I. Mangher” ținem să-i mulțumim dlui Marinescu pentru acest dar neasemuit.

Și, ca deobicei, ne grăbim să împărtășim bucuria cu dumneavoastră, dragi utilizatori ai blogului EBRAIKA și ai bibliotecii ”I.Mangher”.

 

Mihail Sebastian. BUCURIILE MUZICII. Convergențe, confluiențe, confesiuni repertorizate de Geo Șerban.

 

TESTIMONIES AND IMAGES OF THE HOLOCAUST IN ROMANIA. Mărturii și imagini ale holocaustului în România. Se găsesc și date referitoare la Transnistria.

 

REVISTA DE ISTORIE A EVREILOR DIN ROMÂNIA. Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România lansează un nou număr al Revistei de Istorie a Evreilor din România  (cum a fost redenumit, din 2016, Buletinul Centrului, Muzeului și Arhivei istorice a evreilor din România) este o publicație științifică anuală consacrată lucrărilor de cercetare științifică, cu tematica legată de istoria evreilor din spațiul românesc, în context internațional. Revista este editată de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România, și publicată la Editura Hasefer.

 

CALENDAR (LUAH) – 5778. Calendarul conține mesaje de Roș Hașana 5778 de la președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, prim rabinul F.C.E.R., Rafael Shaffer; Principalele manifestări reflectate în revista Realitatea evreiscă; Sărbători mozaice în anul 5778 și alte date importante pentru evrei.

Mireille Hadas-Lebel. EBRAICA, 3000 DE ANI DE ISTORIE. Ce limbă vorbeau Adam și Eva în grădina Edenului? La această întrebare, pusă de numeroși teologi încă din Antichitate, răspunsul dat cel mai adesea a fost: ebraica. Despre uimitoarea istorie a limbii ebraice care se întinde pe trei milenii, cu timpuri forte și cu veacuri întunecate se vorbește în această carte.

Madelein Davidsohn. O ÎNGHEȚATĂ CU GUST AMAR. Romanul este construit pe o dublă perspectivă, care începe chiar prin dubletul semnificativ mama-fiica. Fiecare cu istoria ei personală, fiecare cu perspectiva ei asupra prezentului și filosofia ei de viață. Cele două trasee care se intersectează în roman corespund celor doua filoane tematice din subtextul acestuia: romanul de dragoste, respectiv cel al Holocaustului. Primul este înfațișat în extensor și alcătuiește primul plan al narațiunii, iar cel de-al doilea este lăsat în penumbră, de unde proiectează asupra planului erotic semnificații care modifică substanțial perspectiva asupra evenimentelor.

Ana Bărbulescu. EVREUL ÎNAINTE ȘI DUPĂ CRISTOSAutoarea, doctor în sociologie la Universitatea din București, reia intrebari care au generat importante reflecții legate de spațiul cultural universal. Producțiile culturale sunt parte din această cercetare și reprezintă sprijinul bibliografic de care a beneficiat proiectul. Narațiunea este un dialog continuu cu lucrări recunoscute din sociologia sau filosofia care a interogat sursele antisemitismului contemporan.

Efraim Ofir. FĂRĂ SCĂPARE. Povestea vasului Struma. Evenimentele legate de vasul Struma prezintă nenumărate fațete care oferă un ansamblu complicat. Noutatea acestei cărți constă în numărul mare de versiuni istorice pe care le ia în considerare. Prezentul volum include majoritatea documentelor disponibile azi, cum ar fi mărturii, însemnări, referințe ale agențiilor guvernamentale și orgaizațiilor din țările implicate, ca și articole, și rapoarete personale ale unor cercetători.

Harry Bar-Shalom. SFÂRȘITUL MIGRĂRII FLUTURILOR. Prozatorul  Harry Bar-Shalom s-a născut în Bacău, în anul 1939. S-a repatriat în Israel în 1961. A scris 17 volume de proză, dintre care 7 au fost concepute direct în limba română.  Sfârșitul migrării fluturilor este unul dintre volumele de proză scrise de autor în limba ebraică și tradus în românește.

ISTORIA EVREILOR. HOLOCAUSTUL DIN ROMÂNIA. DVD. Conținutul acestui disc reprezintă rezultatele eforturilor Institutului Național pentru studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”  de a pune la dispoziția profesorilor de istorie o bază de date accesibilă privind Holocaustul în România. Hărțile, documentele de arhivă, fotografiile de epocă, publicațiile antisemite și filmele constituie materiale educaționale integrate într-un format de prezentare multimedia, menit să ofere o experiență a învățării diversificată și atractivă.

MEMORIALUL VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA. 36 cărți poștale.

American Jewish Joint Distribution Committee. UN SECOL DE ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA.

Sincere mulțumiri dlui Alexandru Marinescu, iar pe dumneavoastră vă îndemnăm: VENIȚI LA  BIBLIOTECĂ ȘI SAVERAȚI DIN DELICIUL LECTURII !

86
Теги: , , ,

Ответить

Вы можете добавить теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>