expoziție virtuală прикрепленные посты

Donație de carte

01.11.2017 Блог  Нет комментариев

Astăzi am primit încă un dar de la bunul noștru prieten dl Alexandru MARINESCU – directorul editurii HASEFER și redactor șef al revistei  Realitatea evreiască. Este vorba despre un set de cărți, care vor ocupa locul binemeritat pe rafturile bibliotecii noastre. În numele utilizatorilor bibliotecii ”I. Mangher” ținem să-i mulțumim dlui Marinescu pentru acest dar neasemuit.

Și, ca deobicei, ne grăbim să împărtășim bucuria cu dumneavoastră, dragi utilizatori ai blogului EBRAIKA și ai bibliotecii ”I.Mangher”.

 

Mihail Sebastian. BUCURIILE MUZICII. Convergențe, confluiențe, confesiuni repertorizate de Geo Șerban.

 

TESTIMONIES AND IMAGES OF THE HOLOCAUST IN ROMANIA. Mărturii și imagini ale holocaustului în România. Se găsesc și date referitoare la Transnistria.

 

REVISTA DE ISTORIE A EVREILOR DIN ROMÂNIA. Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România lansează un nou număr al Revistei de Istorie a Evreilor din România  (cum a fost redenumit, din 2016, Buletinul Centrului, Muzeului și Arhivei istorice a evreilor din România) este o publicație științifică anuală consacrată lucrărilor de cercetare științifică, cu tematica legată de istoria evreilor din spațiul românesc, în context internațional. Revista este editată de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România, și publicată la Editura Hasefer.

 

CALENDAR (LUAH) – 5778. Calendarul conține mesaje de Roș Hașana 5778 de la președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, prim rabinul F.C.E.R., Rafael Shaffer; Principalele manifestări reflectate în revista Realitatea evreiscă; Sărbători mozaice în anul 5778 și alte date importante pentru evrei.

Mireille Hadas-Lebel. EBRAICA, 3000 DE ANI DE ISTORIE. Ce limbă vorbeau Adam și Eva în grădina Edenului? La această întrebare, pusă de numeroși teologi încă din Antichitate, răspunsul dat cel mai adesea a fost: ebraica. Despre uimitoarea istorie a limbii ebraice care se întinde pe trei milenii, cu timpuri forte și cu veacuri întunecate se vorbește în această carte.

Madelein Davidsohn. O ÎNGHEȚATĂ CU GUST AMAR. Romanul este construit pe o dublă perspectivă, care începe chiar prin dubletul semnificativ mama-fiica. Fiecare cu istoria ei personală, fiecare cu perspectiva ei asupra prezentului și filosofia ei de viață. Cele două trasee care se intersectează în roman corespund celor doua filoane tematice din subtextul acestuia: romanul de dragoste, respectiv cel al Holocaustului. Primul este înfațișat în extensor și alcătuiește primul plan al narațiunii, iar cel de-al doilea este lăsat în penumbră, de unde proiectează asupra planului erotic semnificații care modifică substanțial perspectiva asupra evenimentelor.

Ana Bărbulescu. EVREUL ÎNAINTE ȘI DUPĂ CRISTOSAutoarea, doctor în sociologie la Universitatea din București, reia intrebari care au generat importante reflecții legate de spațiul cultural universal. Producțiile culturale sunt parte din această cercetare și reprezintă sprijinul bibliografic de care a beneficiat proiectul. Narațiunea este un dialog continuu cu lucrări recunoscute din sociologia sau filosofia care a interogat sursele antisemitismului contemporan.

Efraim Ofir. FĂRĂ SCĂPARE. Povestea vasului Struma. Evenimentele legate de vasul Struma prezintă nenumărate fațete care oferă un ansamblu complicat. Noutatea acestei cărți constă în numărul mare de versiuni istorice pe care le ia în considerare. Prezentul volum include majoritatea documentelor disponibile azi, cum ar fi mărturii, însemnări, referințe ale agențiilor guvernamentale și orgaizațiilor din țările implicate, ca și articole, și rapoarete personale ale unor cercetători.

Harry Bar-Shalom. SFÂRȘITUL MIGRĂRII FLUTURILOR. Prozatorul  Harry Bar-Shalom s-a născut în Bacău, în anul 1939. S-a repatriat în Israel în 1961. A scris 17 volume de proză, dintre care 7 au fost concepute direct în limba română.  Sfârșitul migrării fluturilor este unul dintre volumele de proză scrise de autor în limba ebraică și tradus în românește.

ISTORIA EVREILOR. HOLOCAUSTUL DIN ROMÂNIA. DVD. Conținutul acestui disc reprezintă rezultatele eforturilor Institutului Național pentru studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”  de a pune la dispoziția profesorilor de istorie o bază de date accesibilă privind Holocaustul în România. Hărțile, documentele de arhivă, fotografiile de epocă, publicațiile antisemite și filmele constituie materiale educaționale integrate într-un format de prezentare multimedia, menit să ofere o experiență a învățării diversificată și atractivă.

MEMORIALUL VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA. 36 cărți poștale.

American Jewish Joint Distribution Committee. UN SECOL DE ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA.

Sincere mulțumiri dlui Alexandru Marinescu, iar pe dumneavoastră vă îndemnăm: VENIȚI LA  BIBLIOTECĂ ȘI SAVERAȚI DIN DELICIUL LECTURII !

86
Теги: , , ,

Suflet îndoldorat de bunătate

06.04.2017 Блог  Нет комментариев

Poetul se naşte doar odată, moartea şi-o vede de multe ori. Punct şi… de la capăt.

A.Gugel

Astăzi se împlinesc 95 de ani de la nașterea lui Anatol GUGEL – cel, care a stat la izvoarele literaturii moldovenești din perioada postbelică. În semn de recunoștință față de poet, vă propunem o expoziție virtuală a cărților acestuia, aflate în colecția bibliotecii ”I. Mangher”, cărți, majoritatea cărora au devenit raritate.

  • AM FOST ODATĂ CA NICIODATĂ / Anatol Gugel . ─ Ch. : Pontos, 2004. —  296 p.
  • CARTEA PLAIULUI: De la Naslavcea la Giurgiulești: [Publicistică] / Anatol Gujel; prez. Grafică de T. Vasilenco. – Ch.: ”Lit. artistică”, 1986. – 180 p. [în grafie chirilică]
  • CRUG : [Versuri] / Anatol Gujel ; prez. graf. : R. Rotari . ─ Ch. : Literatura artistică, 1982. — 304 p. [în grafie chirilică]
  • ÎNȘIRĂ-TE MĂRGĂRITE: [Schițe] / Anatol Gujel. – Ch.: Literatura artistică, 1979. – 192 p. [în grafie chirilică]
  • LANTERNA MAGICĂ : Versuri / Anatol Gujel . ─ Ch. : Literatura artistică, 1978. — 160 p. [în grafie chirilică]
  • POST-SCRIPTUM / Anatol Gugel . ─ Ch. : Ruxanda, 1998. — 107 p.
  • TESTAMENTUL UNUI NOU – NĂSCUT / Anatol Gugel. – Ch.: Pontos, 2011. – 175 p.
  • VERSURI / Anatol Gujel. – Ch. : Cartea moldovenească, 1967. – 169 p. (Colecția ”Aurora”) [în grafie chirilică]
  • ПРЕВРАЩЕНИЯ: [Стихи] / Анатол Гужель; пер. с молд. Рудольфа Ольшевского. – К.: Картя Молдовеняскэ, 1975. – 127 с.
2
Теги: ,

Donație de carte

03.05.2016 Блог  Нет комментариев

DSCN0251Nu mult timp în urmă am primit încă un dar de la bunii noștri prieteni de la editura HASEFER din România. Ca deobicei ne grăbim să împărtășim bucuria cu dumneavoastră, dragi utilizatori ai blogului EBRAIKA și ai bibliotecii ”I.Mangher”.

 

 

 

Рисунок (2)

 

Balas, Edith.  PASĂRE ÎN ZBOR : Memoriile unui supraviețuitor și cărturar/ Trad. Anastasia Burda. – București: Hasefer, 2015. -236 p.: il.

Este povestea lui Edith Balas, un ”supraviețuitor de profesie”, după cum se autodefinește. În 1944, copilăria sa aproape idilică, din orașul transilvan Cluj, a fost distrusă atunci cînd Germania a ocupat Ungaria, iar familia ei a fost deportată în lagărul morții de la Auschwitz. În mod miraculos a supraviețuit ororilor Auschwitz-ului, ale lagărului de muncă de la Unterlüb și apoi de la Bergen-Belsen. Cu toate greutățile prin care a trecut, povestea ei este pînă la urmă una plină de speranță și triumfe. ”Pasăre în zbor, spune ea, titlul memoriilor mele, a fost inspirat de faimoasa sculptură a lui Brîncuși, pe care eu o consider emblematică pentru toată viața mea.”

 

Рисунок

Goldstein, Ticu. UNIVERSALISMUL IUDAIC. – București: Hasefer, 2015. — 402 p.

Eseurile cuprinse în acest volum, reprezintă, în linii mari, publicistica autorului în decurs de peste trei decenii, dedicată iudaismului. Autorul prezintă izvoare, portrete și repere, marcînd etape ale cristalizării filonului evreiesc, teologic și laic, contribuind la cultura lumii occidentale.

 

 

 

 

Roth, Josef. EVREII PE DRUMUL PRIBEGIEI/ Trad. Viorica Bârlădeanu. — București: Hasefer, 2000115. -173 p.

În cartea de față, aparută inițial în limba germană, în 1927, Joseph Roth evocă, în tuse uneori ironice, cultura evreilor din Răsărit, dar și condițiile grele de trai care i-au forțat pe mulți să plece în lume, spre Occidentul atît de mult visat și idealizat, unii chiar mai departe, peste Ocean, autorul sfîrșind prin a descrie locurile în care s-au stabilit într-un final sărmanii veșnic căutători de-un rost — cartierele evreiești din Viena, Berlin, Paris și New York. De remarcat este faptul că Roth realizase încă de pe atunci pericolul mortal reprezentat de regimul nazist pentru evrei.

 

 

004Varon, Bension. CULTURI IN CONTRAPUNCT: amintirile unui sefard turco-american/ Trad. din l. engl. Alina Carac. -Bucuresti: Hasefer, 2015. -311 p.: il.

Autorul își spune povestea vieții fără să judece pe nimeni, fără a pretinde nici dreptate și nici răspunsuri. Bension Varon se naște la Istambul într-o familie de evrei sefarzi, în vremea regimului lui Ataturk. Este primul din familia sa care se va naște la maternitate și primul care va termina un colegiu. Evenimentele, oamenii, culturile diferite în care crește și cu care intră în contact sunt privite aici cu seninătate. ”Culturi în contrapunct” pare a fi fost scrisă tocmai pentru aceastaă perioadă a globalizării și pare a fi un răspuns care liniștește toate temerile oamenilor legate de acest fenomen. Este în acelasi timp o carte de istorie trăita pe care nu o veți lăsa din mînă pînă cand nu veți întoarce și ultima pagină!

 

002Volovici, Leon. DE LA IAȘI LA IERUSALIM ȘI ÎNAPOI: Pornind de la un dialog cu Sandu Frunză. – București: Hasefer, 2015. -233 p.

Cartea lui Leon Volovici – în prezent conferențiar la Universitatea Ebraică din Ierusalim – reconstituie, pornind de la un dialog cu tînărul filozof clujean Sandu Frunză, viața evreilor din Iasi (orasul natal al autorului), de după război, adolescența în perioada stalinistă, dilemele și reflecțiile stimulate de opțiunile și confruntările mediului evreiesc din România în noile condiții de după război, avînd de ales între integrarea în viața socială și intelectuală românească marcată de tentația și pervertirea comunistă sau, dimpotrivă, de alternativa stabilirii în Israel. O meditație despre comunism și antisemitism, despre dramele dublei apartentențe culturale, despre emigrație, despre tensiuni și interferențe româno-evreiești, despre lumea văzută de la Iași și de la Ierusalim.

003Starobinski-Safran, Esther. ESEURI DE FILOZOFIE EVREIASCA/ Trad. Ticu Goldstein. –București: Hasefer, 2015. -279 p.

Odată cu acestă carte, semnată de Esther Starobinski-Șafran, fost profesor la Universitatea din Geneva, parcurgem etapele principale ale filozofiei evreiești, cheia ei de boltă fiind Maimonide, un gânditor care a influențat și gândirea creștină europeană. Profund înrădăcinat în tradiția biblică și talmudică, dar și moștenitor al filozofiei aristotelice, Maimonide (1138-1204) se situează la răspântia islamului, iudaismului și creștinismului: de aici rezultă amploarea influenței sale, dar și a controverselor.

 

VENIȚI LA BIBLIOTECĂ ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII!

2
Теги: , ,

Niciodată!

09.11.2015 Блог  Нет комментариев

2u8vo2r600wvbbavn1oc3200lw2o4s4cZIUA INTERNAŢIONALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA FASCISMULUI ŞI ANTISEMITISMULUI comemorează victimele Nopţii de Cristal – 9 NOIEMBRIE 1938 – moment ce a marcat începutul simbolic al Holocaustului. Noaptea de cristal (în germană Kristallnacht) desemnează pogromul împotriva evreilor din Germania nazistă, din noiembrie 1938. În acea noapte, bande de nazişti au ucis peste 100 de evrei, au bătut alte câteva sute, peste 200 de sinagogi au fost făcute scrum, au distrus şi vandalizat mii de magazine şi birouri de afaceri deţinute de evrei. Au fost arestați 30.000 de evrei care au fost trimiși în lagăre de concentrare unde. De aici şi până la lagărele de exterminare în masă a evreilor, de la Buchenwaldt-Auschwitz-Birkenau, până la masacrele din Europa, nu a mai fost decât un pas. În Germania și în țările europene, care s-au aflat sub ocupație nazistă, rămășițele multor lagăre de concentrare și centre de execuție au fost transformate în muzee și monumente. Chiar și în țările care nu au fost implicate în Holocaust, guvernele și organizațiile supraviețuitorilor au ridicat, de asemenea, monumente și muzee. La București, la 10 octombrie 2005, a fost inaugurat, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”.

Vă propunem cîteva titluri de carte din colecțiile bibliotecii noastre la tema dată:

 

РисунокANTIIUDAISM, SAU LUMEA GROTELOR. / Alcăt. E.Tkaci. – Ch.: s.n., 1999. – 248 p.

În culegerea de față au intrat articole, proze, documente, memorii, versuri ale unor personalități notorii cum ar fi Golda Meir, Aba Kowner (Israel); Francois Moriac (Franța); Ihil Șraibman, Ruvin Udler, Izeaslav Levit, Anatol Gugel, Aureliu Busuioc (Moldova); Moses Rosen, Răzvan Teodorescu, Evelin Fonea (România); Vladimir Vîsoțki, Alexand Galici, Vladimir Maiakovski, Nicolai Berdeaev (Rusia) ș.a.

geneza-antisemitismului-eseu-istoric-produs_imagineISAAC, Jules. GENEZA ANTISEMITISMULUI : Eseu istoric. – București: Hasefer, 2014. – 419 p.

Autorul – istoric și scriitor evreu francez (1877-1963), a jucat un rol important în realizarea dialogului iudeo-creștin, inclusiv prin implicarea majoră în constituirea Asociaţiei de prietenie iudeo-creştină din Franţa, în 1948. „Eu nu pretind că antisemitismul creștin ar reprezenta esența întregului antisemitism, mai ales în vremurile noastre. Știu că numeroase alte elemente, economice și sociale, intră în joc, iar acestea, începând încă din Evul Mediu, devin uneori primordiale. […] Nu pretind nici că întreaga creștinătate, toți creștinii fără excepție, ar fi fost sau sunt în prezent infestați cu această ciumă, atât de răspândită și latent încrustată în profunzimile subconștientului. Ar fi nedrept să crezi faptul că aș ignora admirabila, uneori eroica dragoste creștină, de care eu însumi am beneficiatˮ, iată pe scurt punctul de vedere al lui Jules Isaac dezvoltat cu probitate profesională în cartea de față.

coperta_pt tipar_Psihologia_Diana MedanMEDAN, Diana. PSIHOLOGIA NEGATIVA. Antisemitismul. – București: Hasefer, 2015. –261 p.

Această lucrare analizează coordonatele psihosociale ale unor fenomene negative, precum: xenofobia, rasismul şi antisemitismul. Chiar şi după două războaie mondiale devastatoare, lumea nu a învăţat încă pe deplin lecţia toleranţei şi a respectului pentru celălalt. Xenofobia şi rasismul, la modul general, sau antisemitismul, la modul particular, sunt indici elocvenţi ai lipsei de echilibru psihosocial. în plus, omenirea se confruntă în ultimii ani şi cu apariţia unei forme de violenţă extremă, îndreptată asupra civililor: terorismul. La fel ca şi în cazul comportamentului deviant individual, care uneori poate fi anticipat prin prezenţa unor trăsături negative ale unui om, anumite caracteristici sociale negative pot deveni factori declanşatori ai unei crize, adesea violente. Putem vindeca sau măcar diminua, ori măcar preveni parțial răul uman? O întrebare care rămâne deschisă… și la care încearcă să ofere niște posibile răspunsuri această carte. Autoarea este doctor în psihologie, iar lucrarea se axează mai ales pe aspectele psihosociale ale acestor problematici.

635ed698be5b3369c18bc5dec913dd71-7390198-700_700POLIAKOV, Leon. ISTORIA ANTISEMITISMULUI [în 4 vol.]:

Vol. 1: De la Hristos la evreii de curte / Trad. L.Balus. – București: Hasefer, 1999. – 296 p.

Vol. 2: De la Mahomed la marani / Trad. J. Ianoși. – București: Hasefer, 1999. -350 p.

Vol. 3: De la Voltaire la Wagner. / Trad. J.Ianosi. – Bucuresti: Hasefer, 2000. — 482 p.

Vol. 4: Europa sinucigașă 1870-1933. / Trad. A. Fianu. – București: Hasefer, 2000. -358 p.

fd174bba423b37fd337b7b718001e009-5867083-300_300Wolffsohn Michael. EVREII MEI-SEMENII VOSTRI. – București: Hasefer, 2001. -351 p.

O carte despre antisemitismul subliminal, primitiv, din viața cotidiană, la fel ca și despre conflictele inter-evreiești, despre persistența evreilor în afara granițelor Statului Israel sau despre instumentalizarea politică a Holocaustului. O carte care provoacă, o carte unica în felul ei prin spiritul ei critic și analitic.

 

ideologia-nationalista-si-problema-evreiasca-in-romania-anilor-30-leon-voloviciVolovici, Leon. IDEOLOGIA NATIONALISTA SI «PROBLRMA EVREIASCA»: Eseu despre formele antisemitismului intelectual în România anilor ’30. –București: Humanitas, 1995. -254 p.

Datorită tabuizării subiectului după 1948, ca și, în genere, a istoriei moderne a comunității evreiești din România (cum s-a întâmplat, de altfel, în tot estul Europei), mișcarea de idei din România a fost aproape total lipsită de o examinare lucidă și responsabilă a problemei antisemitismului. Voința de a o face acum, în noile imprejurări, fără complexe și fără teama de a afecta „imaginea României“, se pare o probă a unui climat intelectual normal și a unei culturi mature. Reflectată în oglinda temei de față – evoluția ideilor antisemite –, imaginea poate fi „neavantajoasă“, poate provoca reflecții amare sau descurajante. Dar imaginea unei culturi este rezultanta a nenumarate „oglinzi“ și ea va fi cu atât mai convingatoare cu cât va fi mai complexă și mai adevarată.

Acestea, dar și multe alte cărți despre antisemitism, fascism, naționalism le găsiți în colecțiile bibliotecii ”I. Mangher”.

0
Теги: , , ,