анна бацманова прикрепленные посты

Новое достижение

28.07.2021 Блог  Нет комментариев

Новое достижение: Dimineaţa capitalei/ Утро столицы

Лето нынешнего года выдалось жарким и в прямом, и в переносном смысле. Казалось, сами стены домов и асфальт источали тропическую духоту. Однако, если взглянуть на расписание запланированных на лето мероприятий, которые легли на плечи библиотечных работников, то просто диву даешься, на что способен человек в экстремальных условиях. Это были настоящие вызовы и самой природе, и всем кризисам: пандемическим, социальным, экономическим, накрывшим нас в одночасье.  И несмотря ни на что, библиотека ”I. Mangher” не только сумела выполнить запланированные обязательства, но и вырваться вперед по некоторым показателям.

Сказать, что задание для всех филиалов библиотек, поступившее от Муниципальной библиотеки ”B. P. Hasdeu” проявить себя в  журналистском деле и выпустить газету, посвященную знаменательной дате – 585-летию города Кишинева, было неожиданностью, это ничего не сказать. Это было настоящим испытанием для творческих возможностей нашего коллектива. Дело в том, что за месяц до этого мы стали победителями в общем муниципальном конкурсе на создание библиотечного журнала. Наше детище – журнал «Архивариус» получил тогда высшую оценку за оригинальность идеи и качество исполнения.

Новое задание было гораздо сложнее, так как, между журналом и газетой существует принципиальная разница, как в   структуре, так и в способах подачи материала. Мы подошли к делу серьезно. Дали название газете – Dimineaţa capitalei/ Утро столицы. Редакционный коллектив составился из трех человек: директора (в лице директора библиотеки, с опытом издания детского журнала), редактора (Мирославы Метляевой, др. филологии, журналиста с многолетним опытом), и технического редактора-верстальщика (Марианы Кочиеру, др. филологии, с опытом оцифровки). Исходя из особенностей печатных средств массовой информации и из собственного опыта, директором и редактором были определены цели и задачи будущего двуязычного номера — представить юбилейный Кишинев городом всех и для всех. Редактор утвердил макет и распределение материала, и, таким образом, номер был, что называется, запущен в производство, не без споров и творческих нестыковок.

Работа наша была оценена нашими многочисленными коллегами на конкурсе газет в зале муниципальной библиотеки «Б.П.-Хашдеу».  Когда Генеральный директор dr. Мариана Харжевски назвала нас победителями конкурса, не скроем, – это было приятно.

От всей души благодарим всех, кто оценил результат наших трудов!

Анна Бацманова, директор библиотеки ”I. Mangher”, филиала Муниципальной Библиотеки ”B. P. Hasdeu”

 

O nouă realizare: Dimineața capitalei / Утро столицы 

Vara aceasta s-a dovedit a fi fierbinte și la propriu, și la figurat. Se părea că însăși clădirile și pavajul emană jăratic tropical. Totuși, dacă ar fi să analizăm programul activităților planificate pentru perioada estivală, rămânem uimiți de ce fapte de eroism sunt capabili bibliotecarii, puși în condiții extreme. Au fost (și rămân) adevărate provocări: pentru natură și pentru toate crizele care s-au abătut peste noi: pandemică, socială, economică. Și în pofida tuturor încercărilor, biblioteca „I. Mangher” nu doar că a reușit să-și onoreze obligațiile programate, dar și să avanseze în unii indicatori aparte.

Sincer vorbind sarcina primită de la Biblioteca Municipală de a ne promova în domeniul jurnalismului și de a crea un ziar dedicat aniversării a 585 de la prima atestare documentară a Chișinăului ne-a lăsat pe noi, bibliotecarii oarecum perplex.

A fost o adevărată provocare pentru capacitățile creative ale echipei bibliotecii noastre. Cert este că doar cu o lună în urmă devenisem câștigători ai concursului pentru cea mai reușită revistă online a bibliotecii. Produsul nostru – revista ”Arhivarius” a primit cea mai înaltă distincție pentru originalitatea ideii și calitatea realizării.

Noua sarcină s-a dovedit a fi mult mai dificilă și mai provocătoare, deoarece există o diferență fundamentală între o revistă și un ziar, atât în ​​structură, cât și în modul de prezentare a materialului.

Ne-am apucat de lucru cu toată responsabilitatea. În primul rând am dat un titlu ziarului: Dimineaţa capitalei / Утро столицы. Apoi am format echipa editorială: directorul (în persoana directorului bibliotecii, cu experiența editării revistei pentru copii), redactorul (Miroslava Metleaeva, dr. în filologie, jurnalist cu mulți ani de experiență în jurnalism) și redactorul tehnic (Mariana Cocieru, dr. în filologie, cu experiență în digitizare).

Reeșind din particularitățile presei scrise, dar și din propria experiență, au fost stabilite obiectivele viitorului ziar bilingv – prezentarea Chișinăului jubilear drept un oraș al tuturor. După aprobarea de către redactor a machetei și distribuția materialului, nu fără polemici și unele controverse, ziarul a ”văzut lumina zilei”.

Într-un final munca noastră a fost apreciată de colegii noștri la expoziția-concurs Ziare dedicate orașului Chișinău din cadrul Colocviilor de vară ediția a X-a, cu genericul ”Contribuția bibliotecii publice la valorificarea memoriei locale”. Și în momentul când Directorul general al Bibliotecii Municipale «B.P.Hasdeu» dr. Mariana Harjevschi ne-a numit câștigători, abia că am putut să ne stăpânim emoțiile.

Aducem sincere mulțumiri tuturor celor care au apreciat munca noastră!

Anna Baţmanova, directorul bibliotecii „I. Mangher «, filiala Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu»

Ziarul Dimineața capitalei

 

 

 

 

 

1
Теги: , , , , ,

Искусство оставаться собой

02.07.2021 Arhiva presei evreiești * По архивам еврейской прессы  Нет комментариев

Обзор очередного выпуска общеизраильской газеты «Теленештская улица» (№22, 2021)

     Прежде чем осветить содержание полученного недавно номера «Теленештской газеты», мне хочется поздравить тех, кто его подготовил. Предыдущие выпуски были интересны, и с каждым разом газета становилась все более содержательной.  Однако нынешнее издание поднялось на совершенно иной уровень.

Сильное впечатление производит вступительное слово Менахема Вайнбойма «От редактора». Позволю себе прокомментировать прочитанное. Анализируя пандемию и общемировой социально-экономический кризис, он касается самого болезненного в сложившейся ситуации – запрета на человеческое общение: «Я пытаюсь найти мудрость в решениях сильных мира сего — и не нахожу. Я хочу понять их – и не понимаю. А мы должны исполнять роль безмолвного народа. Это было не только в Израиле. Мы видели позор американской системы, беспомощность французской нации, истерию британской империи и ужасные картины смерти в Италии. Это значит, что нет великих наций. Есть великий обман, что они существуют. Но именно в эти два года я увидел и нечто другое: мы продолжали встречаться, пусть и небольшими группами; переписываться и перезваниваться; делились радостями и печалями; интересовались судьбами ближних. И это дало нам намного больше сил, чем самодовольные вопли руководителей о том, что они погибают на поле битвы ради нас.  Они не умерли и не собирались умирать ни за нас, ни за идею, но и мы сумели выстоять и не сдались».

Весь этот номер газеты «Теленештская улица» из Ришон ле-Циона представляет огромную работу, которую проводило и продолжает успешно проводить, несмотря ни на что, Общество выходцев из бессарабского городка Теленешть.

Пока мировая истерия в электронных масс-медиа нагнетала всеобщий психоз, газета давала информацию и о сотрудничестве Израиля и Молдовы в это нелегкое время, и о перспективах деятельности по привлечению инвестиций в экономику РМ, и о продвижении совместных проектов обеих стран. В этом отношении привлекает содержательное интервью газеты с Чрезвычайным и Полномочным послом РМ в Израиле г-жой Габриелой Морару, подчеркнувшей некоторые важные аспекты современной Молдовы.

Обширная площадь в рубрике «Новости. События. Люди» отведена новому президенту РМ г-же Майе Санду, где представлена ее программа, факты биографии и жесткая позиция в отношении проявления фактов антисемитизма и ксенофобии.

Большое место занимают очерки о взаимосвязях израильских теленештцев со своими друзьями с их второй родины – Молдовы. Тут и архивные материалы 400-летней давности, и поздравления в адрес мэра города В.Лелика и примэрии с многовековым юбилеем Теленешт, и новости культуры и литературы. Здесь мы находим интересные материалы о Кишиневской еврейской библиотеке им. И. Мангера и о стартовавшей в этом году программе «Кишинев читает книгу», в которой библиотека ежегодно принимает участие.  В нынешнем сезоне для прочтения была выбрана книга Менахема Вайнбойма «Местечко». Привлекает внимание материал о писателе-фантасте, уроженце Теленешт Леониде Колкере. Здесь же мы находим публикации поэзии молдавского поэта Бориса Друцэ.

Репортаж о прошедшей с 24 по 31 января 2021 г. Неделе памяти жертв Холокоста включает в себя страницы истории, многочисленные заметки о разных периодах проживания еврейского населения в Теленештах: «Фотографии былых времен», «Люди, которые не потрясли мир», «Бат-Шева – жена С. Бен-Циона», «Теленешты моих предков», «Голос Америки» и др. В этой же рубрике органично представлены «Известные выходцы из Теленешт».

Хотелось бы подчеркнуть, что этнические и диаспоральные СМИ обладают определенной специализацией, их интересуют конкретные темы, связанные с той или иной общиной или этнокультурной группой, для которой они работают или которую представляют. Поэтому они более квалифицированы в освещении вопросов, касающихся этой группы, чем СМИ общенациональные. Убедительный пример в этом отношении – «Теленештская улица», где мы найдем мельчайшие подробности взаимоотношений выходцев из этого городка со своими бывшими согражданами с немалой толикой юмора, присущего обоим народам.

Завершаю обзор словами Менахема (Мони) Вайнбойма, обращенными к своим читателям: «Наше Общество теленештцев продолжает существовать: выпускает газету и заботится о содержании кладбища. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы есть, за мужество быть порядочным людьми и за веру в будущее. Оно принадлежит только нам».

Анна Бацманова

0
Теги: , , , ,

Израильский летопиcец бессарабской диаспоры

19.06.2021 Arhiva presei evreiești * По архивам еврейской прессы  Нет комментариев

«ТЕЛЕНЕШТСКАЯ УЛИЦА» В РИШОН-ЛЕЦИОНЕ

Размышляя о нелегких временах, наступивших для печатных средств массовой информации во всем мире, которые были отодвинуты на второй план с наступлением эры Интернета и цифровой коммуникации, все же следует признать, что далеко не все с головой ушли в виртуальное пространство. Печатные СМИ, как и книги, — это огромный пласт культуры, прошедшей неисчислимые испытания временем и остающейся все-таки востребованной среди тех, кто сохранил верность качеству информации со знаком плюс.

Среди подшивок еврейских газет и журналов, выпускаемых во всех концах света, где только проживают представители нашего народа, обращает на себя внимание довольно объемное издание «Теленештская улица» — общеизраильская газета землячества выходцев из Теленешт, вызывающая неподдельный интерес у пользователей библиотеки.

В Израильских СМИ, как больших, так и маленьких, исходят из того, что нет таких вещей, о которых не стоило бы писать. Ведь Израиль – это необычная комбинация великой державы и маленькой ближневосточной страны, где все знают всё и обо всех. Первая фраза, которую говорят в здешних университетах будущим политологам и   журналистам: «Скрыть факт невозможно, как ни пытайся это сделать!»

Казалось бы, где Теленешты, и где Ришон-Лецион! Но… Опять-таки обратимся к словам главного редактора «Теленештской улицы»: «Мы, выходцы из Теленешт, занятые каждодневными заботами и проблемами, не забываем городок, вокруг которого извне и внутри крутится жизнь – прошлая и настоящая».

Нынешние Теленешты — это город в Молдове, а когда-то, в далекий межвоенный период, – настоящий еврейский штетл со своей своеобразной общинной структурой, включающей все атрибуты еврейского провинциального бытия и давший начало многим известным общественным деятелям и представителям культуры.

Библиотека регулярно получает газету от ее бессменного редактора Менахема Вайнбойма, издающему«Теленештскую улицу» более 20 лет и которому и нынешняя пандемия не преграда. «Мы, теленештские — пишет он, — продолжаем радоваться жизни и встречаться «оф целухес унзере сонем» — назло нашим врагам».

Не будем преувеличивать роль этого информационного источника бывших граждан Молдовы об их жизни на исторической родине и почти кровной связи с бессарабской землей, но и преуменьшать его роль в сохранении, пусть наивного и провинциального духа их живой истории противоречит принципу освещения факта даже повседневного бытия.

А живая и многоголосая жизнь бьет ключом со страниц этого издания. Хотите увидеть сколок живой истории —  нате вам,  читайте на здоровье!

Довольно интересны материалы о выходцах из Теленешт, проживающих не только в Израиле, но и за его пределами, но особо привлекает внимание  информация о современных связях израильских теленештцев с их второй родиной. Читатель получает объемную информацию работе теленештской примарии и ее примара Вадима Лелика, уделяющего большое внимание связям с бывшими соотечественниками. Весьма примечательна его фраза из опубликованного в газете интервью: «Бывших теленештцев не бывает!».

Читатели из разных стран узнают о визитах руководства и представителей бизнеса и культуры РМ в Израиль, а также о посещении Молдовы еврейскими делегациям из Земли Обетованной, Аргентины, Украины, России и других государств.

Немалая доля газетной площади уделяется истории и еврейской традиции.

Обращают на себя внимание  статьи: «Евреи в Теленештах», «Теленештская колония», «Врачи в Теленештах», «Лейзер-Дувид Розенталь», «Теленешты – события и фото истории» и др. Значительное количество материалов посвящено поэтам, писателям, художникам, родом из Теленешт. Здесь же опубликован перечень книг о городе, среди авторов которых Михаил Садовяну, Рахель Пелес, Аксентий Блановский, Борис Друцэ, Вадим Лелик, Александру Фуртунэ и др.

Следует отметить роль газеты в организации финансовой поддержки по уходу за местным еврейским кладбищем. На ее страницах мы находим отчеты о собранных выходцами из Теленешт пожертвованиях на содержание кладбища и на выпуск газеты с поименным перечислением благотворителей. Как говорится, да не оскудеет рука дающего и да благословит ее Б-г!

Газета насыщена любопытными материалами из жизни как самой общины, так и мирового еврейства.  Перелистывая страницы этого издания, обращаешь внимание на попытку как можно шире охватить жизнь обыкновенных людей: здесь находится место и событиям частной жизни, и юмору с характерными еврейскими хохмочками, и еврейской кухне, и приоритетам здорового образа жизни, а, самое главное, газета пронизана подлинным еврейской духом.

Анна Бацманова

0
Теги: , , , ,

Помнить, чтобы жить

19.06.2021 Arhiva presei evreiești * По архивам еврейской прессы  Нет комментариев

Есть весьма спорное утверждение, что то, с чем согласна большая часть человечества, принято считать истиной. Не будем  углубляться в детали, но все же есть одна истина, с которой нельзя не согласиться. И она довольно проста – коротка человеческая память. Промелькнуло «сегодня», и, глядишь, он о уже «вчера». Фиксаторы времен – дневники, мемуары, газетные полосы (а когда-то и письма) в какой-то степени дают нам возможность удержать то, что неминуемо скрывается в дымке прошлого. Но бумага ветшает, рассыпается…

Занимаясь сохранением новых библиотечных архивов, то есть информации о том, что происходило совсем недавно, при помощи новых технологий (например, оцифровки), я обращаю внимание на то, что даже новые поиски и изыскания постепенно тускнеют в памяти. Просматривая подшивки десятилетней давности, нахожу то, о чем хочется напомнить тем, кто был участником событий, и тем, кто был тогда ребенком, а теперь подрос и кому впору узнать, что делалось старшими для возрождения истории бессарабского еврейства.

Анна Бацманова

Предлагаю вашему вниманию  статью Анны Цорн из газеты «Истоки» №1(37) за 2010 год.

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Еще одно белое пятно исчезло с карты ареала современного еврейства – экспедиция агентства «Сохнут» с традиционным названием «По еврейским местам Молдовы» вернула местной Еврейской общине координаты захоронения известного хасидского раввина Исроэля Иоффе. Его деятельность приходится на конец 19 – начало 20 вв. В интернете о нем сообщают, что в Бельцах жил цадик, совершавший чудеса, и что умер он примерно в 20-е годы прошлого столетия. Могила была обнаружена в ходе подготовки экспедиции. Как оказалось потом, ее давно и тщетно разыскивали исследователи.

Обследуя предстоящий маршрут, в том числе и старое Бельцкое еврейское кладбище,  организаторы мероприятия – директор образовательных проектов агентства Михаил Вайнштейн, сотрудник Еврейской библиотеки им.И.Мангера Ольга Сивак, а также активисты международного еврейского движения Анна Черноскутова и Егор Яртагаев – случайно наткнулись на необычный склеп, отгороженный от мира густым кустарником. Из соответствующей литературы следовало, что в подобных сооружениях хоронят только раввинов, причем только в Бессарабии и Северной Буковине.

С помощью специалистов удалось прочитать выбитые в камне трудно различимые надписи. В тексте сообщалось, что здесь похоронен рабби Исроэль Иоффе,  ушедший в мир иной 18 декабря 1928 года (5689-го, по еврейскому календарю), имеющий отношение к движению Хасидуд-копуст (одно из направлений хасидизма, распространенное в Бессарабии), внук рабби Шнеура Залмана. Рядом с ним, скорее всего, была похоронена рэбэцин, но время не сохранило ее имя. Не уцелела и узорчатая чугунная решетка на входе в склеп, которая, как говорили, прежде оберегала покой рэбэ. Активисты Бельцкой еврейской общины разыскали живущих в Израиле возможных родственников цадика и занялись восстановлением его склепа и могилы.

– На наш запрос откликнулась Мирра Чернавская, бывший преподаватель Бельцкого университета, предположительно правнучка рэбэ Исроэля, – рассказал Михаил Вайнштейн. – Как сообщила наша бывшая соотечественница, она знала о том, что ее дедушка, Давид Иоффе, и его братья были очень уважаемыми людьми, лидерами довоенной еврейской общины Бельц. Причем знала еще в те времена, когда об этом не принято было говорить. Она была знакома с детьми каждого из братьев Иоффе. Один из них – известный литератор, главный редактор литературного журнала. Дочь другого брата прожила очень долгую жизнь и успела много поведать о своих родственниках. Лет 18-20 назад в Израиле вышла солидная книга под названием «Бессарабия», одна из глав которой посвящена семье Иоффе. Существует уходящее корнями в 16-й век генеалогическое древо этой семьи, подаренное Мирре внуком самого старшего из братьев.

Но вот нашлось ли в сплетении ветвей этого древа местечко, достойное достопочтенного рава Исроэля? И можно ли с достоверностью утверждать, что братья Иоффе – его сыновья или племянники? Чтобы выяснить это, редакция «ИЖ», в свою очередь, тоже отправила свое послание в Израиль. Вместе со всеми, кому интересна еврейская история нашего края, мы будем счастливы получить ответ и опубликовать его в очередном номере газеты.

Что же касается итогов экспедиции агентства «Сохнут», хочется отметить, что энтузиазм ее участников (их было 95 человек) превзошел все самые оптимистичные ожидания организаторов. Большинство ребят открыли в интернете свои блоги, нашли много новой информации и теперь обмениваются и активно обсуждают ее. Короче, процесс пошел. И точкой его отсчета стало не только Бельцкое, Оргеевское, Рыбницкое или, скажем, Рашковское кладбище. Важно, что везде – и в синагогах, как действующих, так и давно заброшенных, и в зданиях бывшей Еврейской больницы и Еврейского культурного центра северной столицы Молдовы – ребята чувствовали себя продолжателями еврейской национальной традиции, а не сторонними наблюдателями. В Бельцах, на специальных занятиях они, затаив дыхание, в внимали мадрихам, разъясняющим, как читать тексты и объяснять рисунки на древних мацевах (еврейских надгробных плитах), в Дубоссарах, на Мемориале жертвам фашизма, с горечью констатировали, что он очень напоминает свой страшный аналог – Пискаревское кладбище, а в Теленештах целых четыре часа дружно работали на расчистке одного из старейших в регионе еврейских кладбищ. И это была уже группа не праздных экскурсантов, а людей, связанных духовным родством, единая семья – Бейт-Исраэль, Бейт-Яаков.

Как утверждает руководитель Центра неформального еврейского образования при Институте изучения иудаизма в СНГ рав Адин Штейнзальц, «В жизни народа Израиля история занимает совершенно особое место. Все остальные народы объединяют общее происхождение, страна проживания, язык, культура. Евреи сегодня рассеяны по всему миру, их древний язык является разговорным только для израильтян, с отходом от религии распадается и культурная общность, поскольку в основе еврейской культуры лежит иудаизм… Остается признать: единственное, что нас объединяет, – это история. История еврейского народа и есть его родина».

Понять смысл этого, осознать себя «внутри» еврейского наследия участникам экспедиции, проведенной в Молдове впервые, похоже, действительно удалось. Впрочем, и выявить  множество проблем – тоже. Пожалуй, самая главная из них – придание некоторым объектам статуса памятников культуры национального значения. Без заинтересованной помощи официальных властей ее не решить.

№1(37) 2010

0
Теги: , , , , ,

Библиотека и волонтеры-пространство новых возможностей

05.12.2020 Блог  Нет комментариев

Давайте скажем тем «Спасибо»,

Кто за бесплатно, от души,

Бросает знания и силы,

Чтоб людям помогать другим.

Волонтёрство в библиотеке им. И. Мангера получило широкое распространение с первых дней открытия библиотеки и музея. Это был мощный союзник в дополнение к кадрам библиотеки, позволивший расширить услуги и в полную силу работать над новыми проектами. Многие программы стали долгосрочными и не одно поколение детей выросло на них. Именно волонтёры способствовали увеличению массовых разнообразных мероприятий, открытию новых качественных программ. Вокруг музея формировалось особое сообщество людей, желающих в своё свободное время оказывать квалифицированную помощь музею. Была открыта программа “Знакомство с основами музейного дела”, проводились различные тренинги, мастер-классы, открывались музыкальные и хоровые студии.

Это была удивительная возможность, открывавшаяся людям — ощутить личную значимость, применить знания и навыки в актуальной ситуации. Возможность знакомства и общения с заинтересованными, такими же неравнодушными людьми, готовность возлагать на себя ответственность, работать вместе над созданием новых направлений для общего дела. Пенсионеры с удовольствием помогали в работе с фондом, в уборке помещений, дежуря на телефоне, встречая и провожая после мероприятий детей, чьи родители были заняты на работе.

Вспоминая и анализируя события библиотечной жизни, приходишь к выводу: волонтёрство в библиотеке имеет будущее.  Ведь помощь, оказываемая волонтёрами библиотеке, представляет обоюдную ценность. Участвуя в различных направлениях работы библиотеки-культурного центра, волонтёры независимо от возраста и социальной принадлежности неизменно обогащаются, развивая свой интеллектуальный, духовный и творческий потенциал. Это является залогом длительного успешного сотрудничества. Творческие литературно-музыкальные площадки, мастер-шоу, танцевальные и спортивные программы, мастер-классы, занимательные игры, викторины, помощь пенсионерам в книжном обслуживании, проведение мини-концертов в тёплых домах, помощь в издательской деятельности – всё это феномен волонтёрства.

Придавая большое значение волонтёрской деятельности, ООН учредила Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (5 декабря). В США и Европе оказание безвозмездной помощи другим считается не просто абсолютно нормальным явлением – это ещё и показатель уровня гражданской активности и развития демократии в стране. К сожалению, из-за многих социальных стереотипов волонтёрская деятельность в нашей стране не пользуется большой популярностью. Она только начинает просыпаться благодаря редким Волонтёрским центрам.

Сегодня волонтёрство сильно “помолодело”, да и время требует других правил. Если волонтёры нужны только на некий временный период и группами, то целесообразно заключить договор с региональным центром волонтеров.  Для этого нужно выявить в рабочих процессах проблемные участки, которые стоит доверить волонтерам. В любом случае актуальной становится задача документирования взаимоотношений между организацией и волонтёром, четкое обозначение требований, условий, гарантий, преференций, мотиваций. Это необходимо не только библиотеке, но и в большей степени волонтёрам, особенно молодым.

Дорогие наши волонтёры книжной культуры, волонтёры библиотеки им. И. Мангера! От всей души благодарим Вас за поддержку и личный вклад! Вы — настоящие друзья библиотеки, которые всегда готовы прийти на помощь! Верим, что наше сотрудничество продолжится и в будущем! 

Анна Бацманова

4
Теги: , ,