felicitări прикрепленные посты

Felicitări… felicitări

05.02.2021 Блог  Нет комментариев

Felicitari sincere si calduroase tuturor colaboratorilor Bibliotecii “Itic Mangher” pentru frumoasa aniversare de 30 de ani de activitate!

Un colectiv de entuziasti, de oameni indragostiti de meseria lor si de oameni au construit nu doar o institutie de cultura exemplara, dar un centru comunitar cu trasaturile unei case mari ai spiritului, care a promovat valorile nepieritoare ale poporului evreu dar si cele universale ale bunatatii, tolerantei, onestitstii, solidaritatii omenesti si dragostei de oameni si de frumos!

Поздравляю Вас, дорогие друзья и коллеги, с Вашим замечательным юбилеем! Восхищаюсь Вашим трудом и преданностью высоким идеалам человечности, коим призвана служить культура, а значит и библиотечное дело!

Поздравляю Вашего неизменного директора, гжу Анну Бацманову, за любовь и самоотверженность Вашему коллективу!

Здоровья, оптимизма , успехов и всего самого доброго!

Дерзайте!

Monica BABUC.

3
Теги: , , ,

Felicitări… felicitări

04.02.2021 Блог  1 комментарий

Дорогая Анна Яковлевна! Поздравляю Вас и весь замечательный коллектив с юбилеем, 30 летием! Я счастлива и горда, что мне довелось работать в библиотеке почти с самого начала. Это было необыкновенное время поиска и открытий, многое было впервые, новые формы работы. Был прекрасный сплочённый коллектив энтузиастов, которые постепенно превращали библиотеку в Тёплый дом для взрослых и детей. Радостно, что сегодня много Новых интересных проектов в библиотеке. Дорогая Анна Яковлевна , желаю Вам и всему коллективу библиотеки творческих успехов, новых идей, благодарных читателей , всех благ. Большой привет и поздравления Лидии Леонидовне Куликовской. Всегда помню и ценю всё что ею сделано.

      С уважением, Фаина Ахинблит, Майами, Флорида

4
Теги: , , , , , ,

Felicitări… felicitări

04.02.2021 Блог  Нет комментариев

În numele Agenției Relații Interetnice, felicit întreg colectivul Bibliotecii evreiești ”Ițic Mangher”, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la fondare!
Biblioteca evreiască ”I.Mangher” s-a deschis la 4 februarie 1991, fiind prima structură bibliotecară, care s-a axat pe satisfacerea informațională și culturală ale minorităților naționale din țară. Pe parcursul anilor biblioteca a adunat un număr impresionant de publicații, şi astăzi deține peste 45000 de volume din toate domeniile de cunoaștere, inclusiv 10 000 de documente, articole şi materiale ce ţin de Iudaică.
Biblioteca evreiească joacă un rol important în procesul de renaștere națională și culturală a comunității evreiești din țară, având o echipă de profesioniși și activând în diverse forme și metode de lucru.
Astăzi, Biblioteca Evreiască ”I. Mangher” este un centru modern de informare și cultură în sistemul organizațiilor evreiești publice și de stat, tehnologiile moderne sunt introduse cu succes, publicațiile rare sunt traduse în format electronic, noile servicii sunt oferite utilizatorilor. Biblioteca este populară în rândul locuitorilor din Chișinău, atrage iubitorii de carte cu colecțiile sale vaste, care includ literatură în ebraică și idiș, română și rusă, engleză și alte limbi.
Din anul 1995 Biblioteca obține statut de Centru cultural, fapt care a dus la elaborarea şi implementarea unui șir de programe noi: instructive, culturale, sportive, ateliere de creație pentru copii și adulți.
În calitate de director general al Agenției Relații Interetnice, apreciez deschiderea către cooperare a întregii echipe, manifestată în repetate rânduri prin acțiunile comune organizate cu Agenția — evenimente comemorative dedicate comemorării victimelor Holocaustului în incinta Casa Naționalităților, expoziții de carte cu prilejul Zilei Internaționale a Limbii Materne, sau participarea la tradiționalul Festival Etnocultural, desfășurat anual în centrul capitalei.
Astfel, „mangeriții”, așa cum sunt numiți cu multă căldură personalul Bibliotecii ân cercurile evreiești, folosind instrumentul lor principal — CARTEA — contribuie la realizarea obiectivelor noastre comune — dezvoltarea dialogului intercultural, formarea unui spirit de toleranță în societate, oferind acces la informații în limba maternă a minorităților naționale, promovând diversitatea în societate.
Cu deosebită recunoștință, Vă doresc sănătate, fericire, prosperitate, noi realizări, noi colecții de cărți, cititori fideli, dragi slujitori ai cărții!
Elena Beleacova,
Director general

От имени Агентства межэтнических отношений поздравляю коллектив Еврейской библиотеки имени Ицика Мангера с 30-летним юбилеем!
История библиотеки, открывшейся 4 февраля 1991 года, неразрывно связана с историей нашего молодого государства, историей еврейского населения нашего края и всего еврейского народа. Ее развитию, укреплению материально-технической базы, пополнению фондов во многом способствовало принятие Указа Президента и Постановления Правительства Республики Молдова о мерах по развитию еврейской культуры.
Еврейская библиотека была первой муниципальной библиотечной структурой, ориентированной на удовлетворение информационных и культурных потребностей национальных меньшинств. Приоритетами в ее деятельности стали сохранение документальной памяти и богатейшего культурного наследия еврейского народа, развитие взаимопонимания и взаимодействия между еврейской общиной и другими этническими группами, проживающими в Молдове.
Разнообразные формы и методы работы, высокопрофессиональный, энергичный коллектив единомышленников позволили Библиотеке играть одну из ведущих ролей в процессе национально-культурного возрождения еврейского сообщества.
Сегодня Еврейская библиотека — это современный информационный и культурный центр в системе государственных и общественных еврейских организаций, в ней успешно внедряются современные технологии, переводятся редкие издания в электронный формат, предоставляются пользователям новые услуги.
Библиотека пользуется популярностью у жителей Кишинева, привлекает любителей книги своими обширными фондами, в которых представлена литература на иврите и идиш, румынском и русском, английском и других языках.
И, кроме этого, Библиотека совмещает функции общинного культурного центра, ведет более двух десятков образовательных, культурных, творческих программ и проектов для взрослых и детей.
Мне, как генеральному директору Агентства межэтнических отношений, хочется особенно оценить открытость коллектива к сотрудничеству. Это свойство неоднократно проявлялось в совместных акциях с Агентством, будь то мемориальные мероприятия, посвященные Холокосту в Доме национальностей, книжные выставки к Международному дню родного языка, или участие в традиционном Этнокультурном фестивале в центре молдавской столицы.
Таким образом, «мангеровцы», как тепло называют сотрудников Библиотеки в еврейских кругах, используя свой главный инструмент – книгу — содействуют достижению наших общих целей — развитию межкультурного диалога, формированию духа толерантности, поддержке языков национальных меньшинств, обеспечению доступа к информации на родном языке, продвижению многообразия в обществе.
Как говорил выдающийся писатель-идишист, наш земляк Ихил Шрайбман: «Давайте прижмем книгу к нашему сердцу. Пусть она будет нашим щитом против плохого и злого».
У Еврейской библиотеки имени Ицика Мангера – большой праздник. А праздники всегда располагают к теплым словам и пожеланиям. Тем более, что работающие здесь люди, как никто заслуживают похвалы и благодарности. Здоровья вам, счастья, благополучия, новых достижений, новых книжных коллекций, преданных читателей, дорогие Служители Книги!

Елена БЕЛЯКОВА,
Генеральный директор
Агентства межэтнических отношений

2
Теги: , ,

Vivat! Crescat! Floreat!

29.11.2019 Блог  5 комментариев

Cu deosebită mândrie aducem la cunoștința tuturor, că la 21 noiembrie curent, prin Decretul privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Comunității Evreiești din Republica Moldova (nr. 1329-VIII, 21 noiembrie 2019), semnat de președintele RM I. Dodon, directorul bibliotecii evreiești – Centru Cultural ”I. Mangher” ANA BAȚMANOVA a fost decorată cu Ordinul Gloria Muncii pentru rezultate excepționale pe tărâmul biblioteconomic și contribuții substanțiale în domeniul culturii.

Multstimată doamna director Ana Bațmanova! Cu o deosebita plăcere Vă adresăm sincere, călduroase și colegiale felicitări cu ocazia binemeritate distincții. Primiți toată admirația noastră pentru munca asiduă şi aportul considerabil în promovarea patrimoniului cultural al poporului evreu din Republica Moldova, dorindu-vă multă sănătate, prosperitate, succese, noi realizări, creativitate, un izvor nesecat de inspiraţie, bucurii din partea celor apropiaţi.

LA MAI MULT ȘI LA MAI MARE!

5
Теги: , , ,

Vivat, crescat, floreat!!!

17.01.2018 Блог  Нет комментариев

Спешим поделиться радостью: 15 января директор нашей библиотеки АННА ЯКОВЛЕВНА БАЦМАНОВА была награждена премией в области библиотечного дела и книговедения ”Ion Madan”.

УВАЖАЕМАЯ АННА ЯКОВЛЕВНА! Примите наши искренние поздравления с заслуженной премией. Это оценка Вашего профессионального мастерства, преданного служения библиотечному делу. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, жизненных сил, оптимизма и новых успехов в ответственном труде на благо родной библиотеки!

Пользуясь случаем поздравляем также нашего коллегу, писателя Думитру КРУДУ  с премией «Constantin Stere» в области литературы. Мы гордимся Вами!

în mijloc: premianții Ana Bațmanova și Dumitru Crudu

Cu mîndrie aducem la cunoștința domniilor voastre, că pe data de 15 ianuarie cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, directorul bibliotecii noastre dna ANA BAȚMANOVA a fost decorată cu premiul „Ion Madan” în domeniul biblioteconomic şi bibliografic. Stimată doamnă! Primiți cele mai sincere felicitări cu distincția binemeritată! Vă dorim sănătate, prosperitate, succese noi alături de întreaga echipă a bibliotecii ”I. Mangher”.

Tot pe această cale îl felicităm și pe colegul nostru scriitorul Dumitru CRUDU pentru premiul „Constantin Stere” în domeniul literaturii, pentru volumul de proză scurtă „Moartea unei veverițe”.

30
Теги: , , , , ,