universalismul iudaic прикрепленные посты

Din colecțiile bibliotecii ”I. Mangher”

02.11.2020 Блог  Нет комментариев

”Scrisul de cărți este fără de sfârșit”

(Ecclesiast, cap. 12)

Continuăm prezentarea cărților editurii HASEFER, intrate în biblioteca noastră cu titlul de donație. Astăzi vă prezentăm cartea autorului Țicu Goldstein Universalismul Iudaic.

 

ŢICU GOLDSTEIN (1929-2019) – scriitor, traducător și jurnalist; adevărat intelectual, bonom, şi unul dintre cei mai activi cărturari ai comunităţii evreilor din Bucureşti. A tradus în limba română zeci de titluri din literatura şi filosofia iudaică. A ţinut de asemenea prelegeri şi comunicări ştiinţifice despre filosofia lui Levinas, Cabală, etc., şi a semnat articole în reviste israeliene şi româneşti, cum ar fi: Revista cultului mozaic Realitatea evreiască, Observatorul cultural Minimum, şi altele.  Scurt biograficMama, Tobias Surica, s-a născut în 1895 la Piatra Neamţ și toată viața a avut grijă de familie. Tata, Lazăr Goldstein, s-a născut la Huşi în 1900, a fost tâmplar. Cu toate că a fost o căsătorie intermediată, părinţii s-au înţeles tot timpul foarte bine, s-au respectat şi au avut un mariaj foarte trainic. Din memoriile autorului:Eu m-am născut în Bucureşti, la data de 7 octombrie 1929. Numele meu, Ţicu, vine de la Ţipora [pasăre, în ebraică] şi este numele mătuşii care a crescut-o pe mama. Părinţii mei aşteptau o fată şi se gândeau să-i pună acest nume”… La 4 ani a mers la o grădiniță privată. Școala primară a făcut-o la Şcoala evreiească. Din memorii: ”După şcoala primară am vrut să urmez gimnaziul [românesc] “Regele Ferdinand”. Am dat examen, am fost admis, dar… Eram în vara anului 1940 şi a fost dată legea care îi elimina pe copiii evrei din şcolile româneşti, aşa că a trebuit să merg din nou la o şcoală evreiască”. A făcut hederul. În timpul războiului familia a avut noroc să nu fie deportată. După război a lucrat la radio 18 ani ca redactor la emisiunile de cultură. Peste 20 de ani a colaborat la revista comunităţii: Realitatea Evreiască – fosta Revista Cultului Mozaic. S-a stins în anul 2019, la onorabila vârstă de 90 de ani.

Goldstein, Țicu. UNIVERSALISMUL IUDAIC / Țicu Goldstein. – București: Hasefer, 2015. – 402 p. ISBN 978-973-630-337-1

Eseurile cuprinse în acest volum, reprezintă publicistica autorului în decurs de peste trei decenii, dedicată iudaismului. Autorul prezintă izvoare, portrete și repere, marcând etape ale cristalizării filonului evreiesc, teologic și laic, contribuind la cultura lumii occidentale. Este prezentă și cultura evreo-română, cel mai adesea în avangardă, deschisă modernizării, receptării noului.

Cartea este alcătuită din 6 capitole după cum urmează:

  1. IZVOARE din care cititorul va afla despre vocația universalistă a evreilor; despe esența pedagogică a iudaismului; despre timpul iudaic și Steaua lui David; despre cea mai răspândită carte de pe glob, reeditată mereu, în aproape toate limbile pământului, în nenumărate ediții și traduceri – BIBLIA – cartea noastră de căpătâi. Autorul relatează o discuție a ceea ce reprezintă Biblia pentru milioane de oameni:

Ce citești?

-Biblia!

-Ei aș!

-Te miri? Apoi eu nu călătoresc fără a lua cu mine trei cărți: un calendar, ca să știu rostul vremii, un mers al trenurilor, ca să știu rostul drumurilor și o Biblie, ca să știu rostul vieții…     

  1. VALORI ȘI PROBLEME PERENE. În acest capitol găsim informații Emil Cioran și modernitatea evreiască; despre gânditorul Lev Șestov – ”omul bi sau multidimensional”; despre filozofia lui Emmanuel Levinas; despre ”etnocentrismul și etnocidul” la filozoful și culturologul C. Androniade; despre probleme ale identității evreiești; despre aceea că ”la dictatură și la conflict se ajunge char cu ajutorul Dreptului și al alegerilor libere” etc.
  1. PORTRETE. Acest capitol ne familiarizează cu personalități notorii cum ar fi: Franz Rosenzweig, filozof de primă mărime a secolului XX; Paul Celan, Mihail Sebastian, Benjamin Fundoianu; pictorul și arhitectul austriac Hundertwasser, cabalistul Alexandru Șafran, istoricul Carol Iancu, istoricul evreimii române dr. M. A. Halevy ș.a.
  1. POLEMICE. Antisemitism, Holocaust, războaie, conflictul arabo-israelian, negaționism – sunt doar câteva subiecte care alcătuiesc acest capitol.
  1. DIALOGUL EVREO-CREȘTIN – o temă fierbinte, mereu actuală de peste două mii de ani; un dialog care, cu regret, nici nu a început prin unele părți.
  1. MISCELLANEA. Aduceri aminte, aniversări, recenzii, cugetări.

Este o carte care merită atenția dumneavoastră!

VENIȚI LA BIBLIOTECĂ

ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII!

0
Теги: , , , , , , ,