ediura hasefer прикрепленные посты

Din colecțiile bibliotecii ”I. Mangher”

02.11.2020 Блог  Нет комментариев

”Scrisul de cărți este fără de sfârșit”

(Ecclesiast, cap. 12)

Continuăm prezentarea cărților editurii HASEFER, intrate în biblioteca noastră cu titlul de donație. Astăzi vă prezentăm cartea autorului Țicu Goldstein Universalismul Iudaic.

 

ŢICU GOLDSTEIN (1929-2019) – scriitor, traducător și jurnalist; adevărat intelectual, bonom, şi unul dintre cei mai activi cărturari ai comunităţii evreilor din Bucureşti. A tradus în limba română zeci de titluri din literatura şi filosofia iudaică. A ţinut de asemenea prelegeri şi comunicări ştiinţifice despre filosofia lui Levinas, Cabală, etc., şi a semnat articole în reviste israeliene şi româneşti, cum ar fi: Revista cultului mozaic Realitatea evreiască, Observatorul cultural Minimum, şi altele.  Scurt biograficMama, Tobias Surica, s-a născut în 1895 la Piatra Neamţ și toată viața a avut grijă de familie. Tata, Lazăr Goldstein, s-a născut la Huşi în 1900, a fost tâmplar. Cu toate că a fost o căsătorie intermediată, părinţii s-au înţeles tot timpul foarte bine, s-au respectat şi au avut un mariaj foarte trainic. Din memoriile autorului:Eu m-am născut în Bucureşti, la data de 7 octombrie 1929. Numele meu, Ţicu, vine de la Ţipora [pasăre, în ebraică] şi este numele mătuşii care a crescut-o pe mama. Părinţii mei aşteptau o fată şi se gândeau să-i pună acest nume”… La 4 ani a mers la o grădiniță privată. Școala primară a făcut-o la Şcoala evreiească. Din memorii: ”După şcoala primară am vrut să urmez gimnaziul [românesc] “Regele Ferdinand”. Am dat examen, am fost admis, dar… Eram în vara anului 1940 şi a fost dată legea care îi elimina pe copiii evrei din şcolile româneşti, aşa că a trebuit să merg din nou la o şcoală evreiască”. A făcut hederul. În timpul războiului familia a avut noroc să nu fie deportată. După război a lucrat la radio 18 ani ca redactor la emisiunile de cultură. Peste 20 de ani a colaborat la revista comunităţii: Realitatea Evreiască – fosta Revista Cultului Mozaic. S-a stins în anul 2019, la onorabila vârstă de 90 de ani.

Goldstein, Țicu. UNIVERSALISMUL IUDAIC / Țicu Goldstein. – București: Hasefer, 2015. – 402 p. ISBN 978-973-630-337-1

Eseurile cuprinse în acest volum, reprezintă publicistica autorului în decurs de peste trei decenii, dedicată iudaismului. Autorul prezintă izvoare, portrete și repere, marcând etape ale cristalizării filonului evreiesc, teologic și laic, contribuind la cultura lumii occidentale. Este prezentă și cultura evreo-română, cel mai adesea în avangardă, deschisă modernizării, receptării noului.

Cartea este alcătuită din 6 capitole după cum urmează:

  1. IZVOARE din care cititorul va afla despre vocația universalistă a evreilor; despe esența pedagogică a iudaismului; despre timpul iudaic și Steaua lui David; despre cea mai răspândită carte de pe glob, reeditată mereu, în aproape toate limbile pământului, în nenumărate ediții și traduceri – BIBLIA – cartea noastră de căpătâi. Autorul relatează o discuție a ceea ce reprezintă Biblia pentru milioane de oameni:

Ce citești?

-Biblia!

-Ei aș!

-Te miri? Apoi eu nu călătoresc fără a lua cu mine trei cărți: un calendar, ca să știu rostul vremii, un mers al trenurilor, ca să știu rostul drumurilor și o Biblie, ca să știu rostul vieții…     

  1. VALORI ȘI PROBLEME PERENE. În acest capitol găsim informații Emil Cioran și modernitatea evreiască; despre gânditorul Lev Șestov – ”omul bi sau multidimensional”; despre filozofia lui Emmanuel Levinas; despre ”etnocentrismul și etnocidul” la filozoful și culturologul C. Androniade; despre probleme ale identității evreiești; despre aceea că ”la dictatură și la conflict se ajunge char cu ajutorul Dreptului și al alegerilor libere” etc.
  1. PORTRETE. Acest capitol ne familiarizează cu personalități notorii cum ar fi: Franz Rosenzweig, filozof de primă mărime a secolului XX; Paul Celan, Mihail Sebastian, Benjamin Fundoianu; pictorul și arhitectul austriac Hundertwasser, cabalistul Alexandru Șafran, istoricul Carol Iancu, istoricul evreimii române dr. M. A. Halevy ș.a.
  1. POLEMICE. Antisemitism, Holocaust, războaie, conflictul arabo-israelian, negaționism – sunt doar câteva subiecte care alcătuiesc acest capitol.
  1. DIALOGUL EVREO-CREȘTIN – o temă fierbinte, mereu actuală de peste două mii de ani; un dialog care, cu regret, nici nu a început prin unele părți.
  1. MISCELLANEA. Aduceri aminte, aniversări, recenzii, cugetări.

Este o carte care merită atenția dumneavoastră!

VENIȚI LA BIBLIOTECĂ

ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII!

0
Теги: , , , , , , ,

Din colecțiile bibliotecii ”I. Mangher”

14.09.2020 Блог  Нет комментариев

”Scrisul de cărți este fără de sfârșit”

(Ecclesiast, cap. 12)

Vă prezentăm o nouă carte, editată la editura HASEFER, intrată în colecția bibliotecii noastre cu titlu de donație.

r. Alfred J. KOLATCH

Auorul cărții rabinul Alfred J. KOLATCH a absolvit științele umaniste și apoi Institutul pedagogic la Yeșiva University din SUA. A primit ordinația de rabin de la Jewish Teological Seminary of America, instituție al cărei Doctor Honoris Causa a devenit mai târziu. A fost rabin al congregațiilor din Columbia, Carolina de Sud și Kew Gardens, New York, dar și rabin în armata SUA. În 1948 a fondat Jonathan David Publishers, editură al cărei director și redactor-șef a fost ani de zile. A semnat mai multe lucrări.

Kolatch, Alfred J. TRADIȚII ȘI OBICEIURI EVREIEȘTI. Ce, cum și de ce? / Trad. din l. engleză. – București: Hasefer, 2007. – 324 p.

Pe parcursul anilor au apărut numeroase lucrări ce descriu viața evreiască: legile, obiceiurile, ceremoniile sale. Aceste cărți enumeră o serie de legi de conduită, dar nu multe din ele explică motivul pentru care anumite reguli, obiceiuri și tradiții au evoluat într-un fel sau altul. Cartea TRADIȚII ȘI OBICEIURI EVREIEȘTI. Ce, cum și de ce? Nu îi sfătuiește pe evrei cum să-și ducă viața. Nici pe departe nu este halaha. Acest volum este menit doar să explice raționamentul din spatele practicilor păstrate.

De exemplu, dacă evreii merg la o apă în după-amiaza primei zile de Roș Hașana  să arunce firimituri în apă – o ceremonie denumită Tașlih –, această carte nu se preocupă dacă acest obicei ar trebui sau nu să fie respectat. Pur și simplu explică de ce este el practicat.

Un alt exemplu: dacă evreii la cimitir depun pierticele pe o piatră funerară, sau dacă oglinzile sunt întoarse la perete într-o casă care este în doliu, această carte nu judecă valoarea acestor obiceiuri. Pur și simplu explică de ce el este practicat.

Numărul de întrebări ce ar fi putut să fie incluse aici este nelimitat. În cartea de față sunt tratate doar cele considerate ca fiind de cel mai mare interes pentru persoanele laice.

Această lucrare acoperă practic toate aspectele vieții iudaice, inclusiv căsătoria și divorțul, obiecte și veșminte rituale, postura și rugăciunea, moartea și doliul, legile alimentare, ritualul sinagogal, sărbătorile mari și minore, calendarul etc. Scrisă într-un stil simplu și alert, cu explicații pe înțelesul tuturor, această carte se adresează cititorilor de toate etniile sau religiile, reușind să ofere informații esențiale care țin, pâna la urmă, de cultura generală, fiind o interesantă și mai mult decât necesară întroducere în iudaism. Prezenta carte este un adevărat ghid al tradițiilor iudaice, devenind best-seller, s-a vândut în peste trei molioane de exemplare, în toată lumea.

Lucrarea semnată de rabinul Alfred J. KOLATCH a fost tradusă în mai multe limbi și s-a vândut în peste trei milioane de exemplare în toată lumea.

Este o carte care merită citită.

VENIȚI LA BIBLIOTECĂ

ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII!

1
Теги: , , , , ,