dimineața capitalei прикрепленные посты

Dimineața capitalei nr6

08.03.2023 Dimineața Capitalei  Нет комментариев

Dimineața Capitalei

21.04.2022 Блог  Нет комментариев

Новое достижение

28.07.2021 Блог  Нет комментариев

Новое достижение: Dimineaţa capitalei/ Утро столицы

Лето нынешнего года выдалось жарким и в прямом, и в переносном смысле. Казалось, сами стены домов и асфальт источали тропическую духоту. Однако, если взглянуть на расписание запланированных на лето мероприятий, которые легли на плечи библиотечных работников, то просто диву даешься, на что способен человек в экстремальных условиях. Это были настоящие вызовы и самой природе, и всем кризисам: пандемическим, социальным, экономическим, накрывшим нас в одночасье.  И несмотря ни на что, библиотека ”I. Mangher” не только сумела выполнить запланированные обязательства, но и вырваться вперед по некоторым показателям.

Сказать, что задание для всех филиалов библиотек, поступившее от Муниципальной библиотеки ”B. P. Hasdeu” проявить себя в  журналистском деле и выпустить газету, посвященную знаменательной дате – 585-летию города Кишинева, было неожиданностью, это ничего не сказать. Это было настоящим испытанием для творческих возможностей нашего коллектива. Дело в том, что за месяц до этого мы стали победителями в общем муниципальном конкурсе на создание библиотечного журнала. Наше детище – журнал «Архивариус» получил тогда высшую оценку за оригинальность идеи и качество исполнения.

Новое задание было гораздо сложнее, так как, между журналом и газетой существует принципиальная разница, как в   структуре, так и в способах подачи материала. Мы подошли к делу серьезно. Дали название газете – Dimineaţa capitalei/ Утро столицы. Редакционный коллектив составился из трех человек: директора (в лице директора библиотеки, с опытом издания детского журнала), редактора (Мирославы Метляевой, др. филологии, журналиста с многолетним опытом), и технического редактора-верстальщика (Марианы Кочиеру, др. филологии, с опытом оцифровки). Исходя из особенностей печатных средств массовой информации и из собственного опыта, директором и редактором были определены цели и задачи будущего двуязычного номера — представить юбилейный Кишинев городом всех и для всех. Редактор утвердил макет и распределение материала, и, таким образом, номер был, что называется, запущен в производство, не без споров и творческих нестыковок.

Работа наша была оценена нашими многочисленными коллегами на конкурсе газет в зале муниципальной библиотеки «Б.П.-Хашдеу».  Когда Генеральный директор dr. Мариана Харжевски назвала нас победителями конкурса, не скроем, – это было приятно.

От всей души благодарим всех, кто оценил результат наших трудов!

Анна Бацманова, директор библиотеки ”I. Mangher”, филиала Муниципальной Библиотеки ”B. P. Hasdeu”

 

O nouă realizare: Dimineața capitalei / Утро столицы 

Vara aceasta s-a dovedit a fi fierbinte și la propriu, și la figurat. Se părea că însăși clădirile și pavajul emană jăratic tropical. Totuși, dacă ar fi să analizăm programul activităților planificate pentru perioada estivală, rămânem uimiți de ce fapte de eroism sunt capabili bibliotecarii, puși în condiții extreme. Au fost (și rămân) adevărate provocări: pentru natură și pentru toate crizele care s-au abătut peste noi: pandemică, socială, economică. Și în pofida tuturor încercărilor, biblioteca „I. Mangher” nu doar că a reușit să-și onoreze obligațiile programate, dar și să avanseze în unii indicatori aparte.

Sincer vorbind sarcina primită de la Biblioteca Municipală de a ne promova în domeniul jurnalismului și de a crea un ziar dedicat aniversării a 585 de la prima atestare documentară a Chișinăului ne-a lăsat pe noi, bibliotecarii oarecum perplex.

A fost o adevărată provocare pentru capacitățile creative ale echipei bibliotecii noastre. Cert este că doar cu o lună în urmă devenisem câștigători ai concursului pentru cea mai reușită revistă online a bibliotecii. Produsul nostru – revista ”Arhivarius” a primit cea mai înaltă distincție pentru originalitatea ideii și calitatea realizării.

Noua sarcină s-a dovedit a fi mult mai dificilă și mai provocătoare, deoarece există o diferență fundamentală între o revistă și un ziar, atât în ​​structură, cât și în modul de prezentare a materialului.

Ne-am apucat de lucru cu toată responsabilitatea. În primul rând am dat un titlu ziarului: Dimineaţa capitalei / Утро столицы. Apoi am format echipa editorială: directorul (în persoana directorului bibliotecii, cu experiența editării revistei pentru copii), redactorul (Miroslava Metleaeva, dr. în filologie, jurnalist cu mulți ani de experiență în jurnalism) și redactorul tehnic (Mariana Cocieru, dr. în filologie, cu experiență în digitizare).

Reeșind din particularitățile presei scrise, dar și din propria experiență, au fost stabilite obiectivele viitorului ziar bilingv – prezentarea Chișinăului jubilear drept un oraș al tuturor. După aprobarea de către redactor a machetei și distribuția materialului, nu fără polemici și unele controverse, ziarul a ”văzut lumina zilei”.

Într-un final munca noastră a fost apreciată de colegii noștri la expoziția-concurs Ziare dedicate orașului Chișinău din cadrul Colocviilor de vară ediția a X-a, cu genericul ”Contribuția bibliotecii publice la valorificarea memoriei locale”. Și în momentul când Directorul general al Bibliotecii Municipale «B.P.Hasdeu» dr. Mariana Harjevschi ne-a numit câștigători, abia că am putut să ne stăpânim emoțiile.

Aducem sincere mulțumiri tuturor celor care au apreciat munca noastră!

Anna Baţmanova, directorul bibliotecii „I. Mangher «, filiala Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu»

Ziarul Dimineața capitalei

 

 

 

 

 

1
Теги: , , , , ,