Provocatorul Felix Aderca

27.03.2016 Блог  Нет комментариев

185px-AdercaUmorist impenetrabil, plin de sarcasm… umanitar, internaționalist,.. Emoția este înlocuită cu senzația … senzual și tendențios …bizarerie … pagini fabuloase… umor englezesc, fără cute…poezii „venerice” … a intuit înaintea lui Ion Barbu o poezie panteistică, rece,  carbonică”.

G.CĂLINESCU

La 26 martie s-au împlinit 125 de ani de la nașterea scriitorului evreu FELIX ADERCA  – prozator, poet, estetician, traducător și eseist. Numele său real era Zelicu Froim Aderca. S-a născut în 1891 în comuna Puiești, județul Vaslui. Urmează școala primară la Puiești, apoi Liceul Carol I din Craiova, pe care nu l-a absolvit. A fost un autodidact. După o tentativă de a se stabili la Paris în anii 1913 — 1914, unde a participat la cursuri la Sorbona, revine în România să-și facă serviciul militar. A luat parte la Primul război mondial și la campania României împotriva Ungariei. Din 1920 e la Craiova unde devine funcționar la Ministerul Muncii. A luat parte la ședințele cenaclului Sburătorul, coordonat de Eugen Lovinescu. În 1940 a fost demis de la locul său de muncă din cauza faptului că era evreu.  Tot atunci nimerește în lista scriitorilor evrei interziși în România sub regimul Antonescu, dar în anul 1940 a mai publicat articole cu pseudonimul N. Popov. În timpul rebeliuni legionare și pogromul din București a fost arestat și torturat. Iată cum îl caracterizează prof. Henri Zalis: „Fertil şi neastâmpărat, provocator modern până la insurgenţa spectaculoasă – şi, într-o epocă a surogatelor, ademenirilor iraţionaliste, suficienţelor abuzive, autentic, independent, contrariant, cu superbia celui ce sancţionează impostura, zădărnicia vorbelor goale, malformaţiile contaminate de arbitrar – F. Aderca îmi apare astăzi spiritul creator cu care merită să stăm de vorbă.” Felix Aderca este autor de poezii (Motive și simfonii (1910), Stihuri venerice (1912), Fragmente. Romanțe (1912), Reverii sculptate (1912); nuvele (Femeia cu carnea albă (1927); eseuri (Mic tratat de estetică sau Lumea privită estetic (1929); romane (Țapul (1921), Moartea unei republici roșii (1924), Omul descompus (1925), Al doilea amant al doamnei Chatterley (1933), A fost odată un imperiu, biografia romanțată a lui Rasputin (1939), Orașele înecate (1936), Jurnalul lui Andrei Hudici (1958).

În biblioteca noastră se găsește romanul lui Felix Aderca  REVOLTE : Roman. –București: Hasefer, 1999. -277 p. — Personajul dl. Aurel, un intelectual cu studii urmate la Paris, străbate  fâşia de sud a ţării, în căutare de marfă, legume de sezon, ocazie cu care scriitorul descrie specificul locurilor întâlnite, mai cu seamă dezordinea captivantă a naturii destrămate de ploile toamnei. Dincolo de stilul literar impecabil, de splendoarea exprimării poetice se ghiceşte dragostea faţă de acele locuri şi oamenii lor necăjiţi. Priveşte femeia cu îngăduiri comprehensive, acordând multă atenţie detaliului sugestiv. Condiţia vitregă a femeii din grădina cu legume, a ţărăncii truditoare pe ogorul din spatele casei este dezvăluită în lumina crudă a realităţii. Şi mai este evident că omul şi scriitorul Felix Aderca iubeşte cu patimă femeia, iubeşte sincer această lume de oropsiţi, le intră cu delicateţe şi înţelegere, compasiune şi smerenie în sufletele chinuite, ridicându-le un adevărat monument literar.

VENIȚI LA BIBLIOTECĂ ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII!

1
Теги: , ,

Ответить

Вы можете добавить теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>