donație прикрепленные посты

Donație bibliotecii

29.12.2017 Блог  Нет комментариев

Darnic a fost cu noi anul 2017. Ne-a bucurat cu mai multe donații: de carte, jucării, echipament. Și, iată că ultimul dar de adio de la 2017 l-am primit practic cu cîteva ore înainte de plecarea acestuia. Este vorba despre un computer și trei tablete primite în dar de la APL, programul Novateca și Biblioteca Municipălă, prin initiativa 1+1. Mulțumim din suflet pentru acest dar mărinimos care, cu siguranță, va fi util nouă, dar și utilizatorilor noștri. În speranța unei colaborari viitoare la fel de avantajoasă, vă mulțumim încă odată pentru neasemuitul dar și vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți!

4
Теги: , , ,

Donație de carte

01.11.2017 Блог  Нет комментариев

Astăzi am primit încă un dar de la bunul noștru prieten dl Alexandru MARINESCU – directorul editurii HASEFER și redactor șef al revistei  Realitatea evreiască. Este vorba despre un set de cărți, care vor ocupa locul binemeritat pe rafturile bibliotecii noastre. În numele utilizatorilor bibliotecii ”I. Mangher” ținem să-i mulțumim dlui Marinescu pentru acest dar neasemuit.

Și, ca deobicei, ne grăbim să împărtășim bucuria cu dumneavoastră, dragi utilizatori ai blogului EBRAIKA și ai bibliotecii ”I.Mangher”.

 

Mihail Sebastian. BUCURIILE MUZICII. Convergențe, confluiențe, confesiuni repertorizate de Geo Șerban.

 

TESTIMONIES AND IMAGES OF THE HOLOCAUST IN ROMANIA. Mărturii și imagini ale holocaustului în România. Se găsesc și date referitoare la Transnistria.

 

REVISTA DE ISTORIE A EVREILOR DIN ROMÂNIA. Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România lansează un nou număr al Revistei de Istorie a Evreilor din România  (cum a fost redenumit, din 2016, Buletinul Centrului, Muzeului și Arhivei istorice a evreilor din România) este o publicație științifică anuală consacrată lucrărilor de cercetare științifică, cu tematica legată de istoria evreilor din spațiul românesc, în context internațional. Revista este editată de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România, și publicată la Editura Hasefer.

 

CALENDAR (LUAH) – 5778. Calendarul conține mesaje de Roș Hașana 5778 de la președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, prim rabinul F.C.E.R., Rafael Shaffer; Principalele manifestări reflectate în revista Realitatea evreiscă; Sărbători mozaice în anul 5778 și alte date importante pentru evrei.

Mireille Hadas-Lebel. EBRAICA, 3000 DE ANI DE ISTORIE. Ce limbă vorbeau Adam și Eva în grădina Edenului? La această întrebare, pusă de numeroși teologi încă din Antichitate, răspunsul dat cel mai adesea a fost: ebraica. Despre uimitoarea istorie a limbii ebraice care se întinde pe trei milenii, cu timpuri forte și cu veacuri întunecate se vorbește în această carte.

Madelein Davidsohn. O ÎNGHEȚATĂ CU GUST AMAR. Romanul este construit pe o dublă perspectivă, care începe chiar prin dubletul semnificativ mama-fiica. Fiecare cu istoria ei personală, fiecare cu perspectiva ei asupra prezentului și filosofia ei de viață. Cele două trasee care se intersectează în roman corespund celor doua filoane tematice din subtextul acestuia: romanul de dragoste, respectiv cel al Holocaustului. Primul este înfațișat în extensor și alcătuiește primul plan al narațiunii, iar cel de-al doilea este lăsat în penumbră, de unde proiectează asupra planului erotic semnificații care modifică substanțial perspectiva asupra evenimentelor.

Ana Bărbulescu. EVREUL ÎNAINTE ȘI DUPĂ CRISTOSAutoarea, doctor în sociologie la Universitatea din București, reia intrebari care au generat importante reflecții legate de spațiul cultural universal. Producțiile culturale sunt parte din această cercetare și reprezintă sprijinul bibliografic de care a beneficiat proiectul. Narațiunea este un dialog continuu cu lucrări recunoscute din sociologia sau filosofia care a interogat sursele antisemitismului contemporan.

Efraim Ofir. FĂRĂ SCĂPARE. Povestea vasului Struma. Evenimentele legate de vasul Struma prezintă nenumărate fațete care oferă un ansamblu complicat. Noutatea acestei cărți constă în numărul mare de versiuni istorice pe care le ia în considerare. Prezentul volum include majoritatea documentelor disponibile azi, cum ar fi mărturii, însemnări, referințe ale agențiilor guvernamentale și orgaizațiilor din țările implicate, ca și articole, și rapoarete personale ale unor cercetători.

Harry Bar-Shalom. SFÂRȘITUL MIGRĂRII FLUTURILOR. Prozatorul  Harry Bar-Shalom s-a născut în Bacău, în anul 1939. S-a repatriat în Israel în 1961. A scris 17 volume de proză, dintre care 7 au fost concepute direct în limba română.  Sfârșitul migrării fluturilor este unul dintre volumele de proză scrise de autor în limba ebraică și tradus în românește.

ISTORIA EVREILOR. HOLOCAUSTUL DIN ROMÂNIA. DVD. Conținutul acestui disc reprezintă rezultatele eforturilor Institutului Național pentru studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”  de a pune la dispoziția profesorilor de istorie o bază de date accesibilă privind Holocaustul în România. Hărțile, documentele de arhivă, fotografiile de epocă, publicațiile antisemite și filmele constituie materiale educaționale integrate într-un format de prezentare multimedia, menit să ofere o experiență a învățării diversificată și atractivă.

MEMORIALUL VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA. 36 cărți poștale.

American Jewish Joint Distribution Committee. UN SECOL DE ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA.

Sincere mulțumiri dlui Alexandru Marinescu, iar pe dumneavoastră vă îndemnăm: VENIȚI LA  BIBLIOTECĂ ȘI SAVERAȚI DIN DELICIUL LECTURII !

86
Теги: , , ,

Donație de carte

03.05.2016 Блог  Нет комментариев

DSCN0251Nu mult timp în urmă am primit încă un dar de la bunii noștri prieteni de la editura HASEFER din România. Ca deobicei ne grăbim să împărtășim bucuria cu dumneavoastră, dragi utilizatori ai blogului EBRAIKA și ai bibliotecii ”I.Mangher”.

 

 

 

Рисунок (2)

 

Balas, Edith.  PASĂRE ÎN ZBOR : Memoriile unui supraviețuitor și cărturar/ Trad. Anastasia Burda. – București: Hasefer, 2015. -236 p.: il.

Este povestea lui Edith Balas, un ”supraviețuitor de profesie”, după cum se autodefinește. În 1944, copilăria sa aproape idilică, din orașul transilvan Cluj, a fost distrusă atunci cînd Germania a ocupat Ungaria, iar familia ei a fost deportată în lagărul morții de la Auschwitz. În mod miraculos a supraviețuit ororilor Auschwitz-ului, ale lagărului de muncă de la Unterlüb și apoi de la Bergen-Belsen. Cu toate greutățile prin care a trecut, povestea ei este pînă la urmă una plină de speranță și triumfe. ”Pasăre în zbor, spune ea, titlul memoriilor mele, a fost inspirat de faimoasa sculptură a lui Brîncuși, pe care eu o consider emblematică pentru toată viața mea.”

 

Рисунок

Goldstein, Ticu. UNIVERSALISMUL IUDAIC. – București: Hasefer, 2015. — 402 p.

Eseurile cuprinse în acest volum, reprezintă, în linii mari, publicistica autorului în decurs de peste trei decenii, dedicată iudaismului. Autorul prezintă izvoare, portrete și repere, marcînd etape ale cristalizării filonului evreiesc, teologic și laic, contribuind la cultura lumii occidentale.

 

 

 

 

Roth, Josef. EVREII PE DRUMUL PRIBEGIEI/ Trad. Viorica Bârlădeanu. — București: Hasefer, 2000115. -173 p.

În cartea de față, aparută inițial în limba germană, în 1927, Joseph Roth evocă, în tuse uneori ironice, cultura evreilor din Răsărit, dar și condițiile grele de trai care i-au forțat pe mulți să plece în lume, spre Occidentul atît de mult visat și idealizat, unii chiar mai departe, peste Ocean, autorul sfîrșind prin a descrie locurile în care s-au stabilit într-un final sărmanii veșnic căutători de-un rost — cartierele evreiești din Viena, Berlin, Paris și New York. De remarcat este faptul că Roth realizase încă de pe atunci pericolul mortal reprezentat de regimul nazist pentru evrei.

 

 

004Varon, Bension. CULTURI IN CONTRAPUNCT: amintirile unui sefard turco-american/ Trad. din l. engl. Alina Carac. -Bucuresti: Hasefer, 2015. -311 p.: il.

Autorul își spune povestea vieții fără să judece pe nimeni, fără a pretinde nici dreptate și nici răspunsuri. Bension Varon se naște la Istambul într-o familie de evrei sefarzi, în vremea regimului lui Ataturk. Este primul din familia sa care se va naște la maternitate și primul care va termina un colegiu. Evenimentele, oamenii, culturile diferite în care crește și cu care intră în contact sunt privite aici cu seninătate. ”Culturi în contrapunct” pare a fi fost scrisă tocmai pentru aceastaă perioadă a globalizării și pare a fi un răspuns care liniștește toate temerile oamenilor legate de acest fenomen. Este în acelasi timp o carte de istorie trăita pe care nu o veți lăsa din mînă pînă cand nu veți întoarce și ultima pagină!

 

002Volovici, Leon. DE LA IAȘI LA IERUSALIM ȘI ÎNAPOI: Pornind de la un dialog cu Sandu Frunză. – București: Hasefer, 2015. -233 p.

Cartea lui Leon Volovici – în prezent conferențiar la Universitatea Ebraică din Ierusalim – reconstituie, pornind de la un dialog cu tînărul filozof clujean Sandu Frunză, viața evreilor din Iasi (orasul natal al autorului), de după război, adolescența în perioada stalinistă, dilemele și reflecțiile stimulate de opțiunile și confruntările mediului evreiesc din România în noile condiții de după război, avînd de ales între integrarea în viața socială și intelectuală românească marcată de tentația și pervertirea comunistă sau, dimpotrivă, de alternativa stabilirii în Israel. O meditație despre comunism și antisemitism, despre dramele dublei apartentențe culturale, despre emigrație, despre tensiuni și interferențe româno-evreiești, despre lumea văzută de la Iași și de la Ierusalim.

003Starobinski-Safran, Esther. ESEURI DE FILOZOFIE EVREIASCA/ Trad. Ticu Goldstein. –București: Hasefer, 2015. -279 p.

Odată cu acestă carte, semnată de Esther Starobinski-Șafran, fost profesor la Universitatea din Geneva, parcurgem etapele principale ale filozofiei evreiești, cheia ei de boltă fiind Maimonide, un gânditor care a influențat și gândirea creștină europeană. Profund înrădăcinat în tradiția biblică și talmudică, dar și moștenitor al filozofiei aristotelice, Maimonide (1138-1204) se situează la răspântia islamului, iudaismului și creștinismului: de aici rezultă amploarea influenței sale, dar și a controverselor.

 

VENIȚI LA BIBLIOTECĂ ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII!

2
Теги: , ,