Удалить элемент: muzeul național de literatură ”m. kogălniceanu muzeul național de literatură ”m. kogălniceanu” прикрепленные посты

Atelier profesional

11.03.2020 Блог  Нет комментариев

Participanții la Atelierul Profesional Comun „Complexul bibliologic cognitiv”

Ceva timp în urmă s-a desfășurat Atelierul Profesional Comun „Complexul bibliologic cognitiv”, organizat de către Biblioteca de literatură evreiască „Ițik Mangher” în colaborare cu Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”. Scopul Atelierului a vizat consolidarea rolului complexului cognitiv al bibliotecii în familiarizarea efectivă a populației, în special a tinerei generații, cu cărțile și valorile culturale în procesul general instructiv-educativ de toleranță etnică. În cadrul atelierului au fost urmărite obiectivele: a) modernizarea complexului cognitiv al bibliotecii; și b) cooperarea eficientă cu instituțiile de cultură și de învățământ.

La atelier au participat muzeografi, bibliotecari, specialiști în conservarea și prezervarea unităților arhivistice, exponatelor de muzeu. Participanții la atelier au fost salutați cu multă căldură de către dr. hab. Maria ȘLEAHTIȚCHI, directorul Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” și Ana BAȚMANOVA, directorul Bibliotecii de literatură evreiască „Ițik Mangher”, care au subliniat necesitatea organizării unor astfel de ateliere pentru a spori schimbul de experiență și bunele practici între specialiștii instituțiilor deținătoare de patrimoniu cultural. Evenimentul a fost moderat de către dr. Miroslava Luchiancicova-Metleaeva. În cadrul atelierului au fost susținute câteva comunicări științifice: Rolul complexului cognitiv al bibliotecii în autoidentificarea națională a cititorilor în lumea valorilor culturale. Conceptul „Complexului Bibliologic Muzeal-Cognitiv de Literatură şi Cultură a Evreilor din Moldova” (raportor: Miroslava LUCHIANCICOVA-METLEAEVA, dr. în filologie); Digitizarea materialelor foto și video din cadrul arhivelor și importanța acestui proces în facilitarea accesului deschis la informație pentru utilizatori (raportor: Mariana COCIERU, dr. în filologie); Din experiența Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” (raportor: Maria ȘLEAHTIȚCHI, dr. hab. în filologie, directorul Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”).

Tematica comunicărilor a vizat necesitatea modernizării logistice a Complexului Bibliologic Muzeal-Cognitiv de Literatură şi Cultură a Evreilor din Moldova din cadrul Bibliotecii „Ițik Mangher”, în acest sens fiind solicitate experiențele și schimbul de bune practici în vederea prezervării și prezentării în cadrul expozițiilor a exponatelor muzeale din partea muzeografilor prezenți la atelier. De asemenea au fost împărtășite experiențele acumulate vizavi de măsurile de salvgardare, prezervare și conservare a patrimoniului cultural imaterial din cadrul Arhivei de Folclor a Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Bunele practici au fost acumulate în urma implementării a două granturi oferite de British Library, în cadrul Endangered Arhives Programme prin fondul de caritate „Arcadia”. Ultima comunicare a reflectat experiențele acumulate de către colaboratorii Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” în vederea organizării colecțiilor, a prezervării și conservării fondurilor arhivistice.

Atelierul a întrunit specialiști de la câteva instituții deținătoare de patrimoniu cultural:

 1. Miroslava Metleaeva, în filologie, sect. Analitică şi relaţii externe, Nicolae Rusu, director al Fondului literar și președinte al AO „ReproMold” de administrație a dreptului de autor;
 2. Victor Vasilache, conservator-şef la Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”;
 3. Vera Nicula, şefa bibliotecii la Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”;
 4. Anna Baţmanova, directorul Bibliotecii „Ițik Mangher”, Liubovi Moscovscaia, muzeograf, Biblioteca „Ițik Mangher”;
 5. Ala Deresco, şef serviciu Arte, Biblioteca „Ițik Mangher”;
 6. Maria Şleahtiţchi, hab. în filologie, director general al Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”;
 7. Vasile Malaneţchi, şef secţie, Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”;
 8. Nicolae Curoşu, custode Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”;
 9. Sava Mihailicenco, artist plastic, custode superior,
 10. Tamara Malaneţchi, muzeograf, Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, Veronica Boldişor, muzeograf, Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”;
 11. Mariana Cocieru, în filologie, folclorist.

Secvențe de la Atelierul Profesional Comun „Complexul bibliologic cognitiv”.

Foto — Mariana Cocieru

Ana BAȚMANOVA

4
Теги: , , , ,