moses rosen прикрепленные посты

Moses Rosen – om creat pentru epoca sa

23.07.2017 Блог  Нет комментариев

A trecut prin toate încercările; pe toate le-a biruit.

Shimon Peres, președinte al Israelului (2007 — 2014)

Astăzi se împlinesc 105 ani de la nașterea celui care a fost David Moșe Rozen, cunoscut ca MOSES ROSEN (1912 – 1994). Moses Rosen a fost șef-rabinul Cultului Mozaic din România (1948-1994) și președinte al Federației Comunităților Evreiești din România (1964-1994). În anul 1957 a devenit deputat în Marea Adunare Națională și în 1992 Membru de Onoare al Academiei Române.

Biblioteca noastră vă propune cărțile lui Moses Rosen:

ESEURI BIBLICE. – București: HASEFER, 1992. – 434 p.

”Noi, evreii, cei care purtăm Tora în brațe de-a lungul și de-a latul lumii de atunci decînd am primit-o prin Divina Revelație, la poalele Muntelui Sinai, noi, cei care, de nenumărate ori, am fost arși pe ruguri și în crematorii laolaltă cu Cartea aceasta cu care ne-am identificat destinul, noi avem ”drepturile de autor”; în sensul că avem datoria să o propovăduim și să reamintim tuturor sensurile ei”. Șef rabin dr. Moses Rosen.

IN LUMINA TOREI. – București: S. n. , 1971. – 280 p.

În această lucrare ne vom familiariza cu cele mai importante date ale Calendarului evreiesc, cu figurile biblice: Noah, Avraam, Moșe, Ismael, Mordehai ș.a., vom afla ce este și unde duce Scara lui Iaacov, vom face counoștință cu evocările lui P. Groza, Gala Galaction, Ș. Alehem… vom ține împreună un minut de reculegere în memoria victimelor Holocaustului.

PRIMEJDII, ÎNCERCĂRI, MIRACOLE. – Bucureșri: HASEFER, 1991. – 366 p.

”Cînd cititorul va termina lectura, el va înțelege că este vorba de o succesiune de primejdii năpraznice. Din toate părțile ele se revărsau asupra mea… Fiecare primejdie m-a supus unui examen, unei încercări. De fiecare dată am rezistat ispite de a alege calea cea ușoară, cea comodă, calea cedării și am preferat-o pe cea a rezistenței. Primejdiile nu m-au doborît, încercările nu m-au anihilat, dar pînă la urmă m-aș fi prăbușit dacă nu se produceau miracole. Soarta acestei cărți confirmă odată mai mult înțeleapta remarcă a lumii antice: ”Toate își au soarta lor”, chiar și Cartea Torei din Chivot”. Dr. Moses. ROSEN.

MOSES ROSEN ARHITECTUL PROPRIEI SALE VESNICII. – București: Realitatea Evreiască, s.a. – 286 p.: il. – («Caietele culturale»; 4).

Prezenta carte este un panegiric la cinci ani de la ne-despărțire de Moses Rosen. Pe lîngă autobiografia rabinului se regăsesc cugetările lui M. Hacohen (Marele Rabin), N. Cajal (academician), dr. Zvi Feine (directorul Programului Joint pentru România), pt. conf. D. Dorian (Realitatea Evreiască), dr. Y. Govrin (fost ambasador al Statului Israel în România), G. Schwartz (scriitor), prof. I. Wexler (președintele Comunității Evreilor din România) și mulți alții care l-au cunoscut pe MOSES ROSEN.

 

4
Теги: , ,