boris druță прикрепленные посты

Festival ~ 2015

29.10.2015 Блог  Нет комментариев

A luat sfîrșit cea de a XIX ediție a Festivalului cărții evreiești cu expoziții, lansări și prezentări de carte, IMG_4028conferințe literare, donații, matinee…

Acord final a fost lansarea cărților lui Boris DRUȚĂ Trandafiri pentru idiș (traduceri din poeții evrei) și traducerea cărților compatriotului nostru Moisei Lemster Eliezer Șteinbarg. Fabulist și cuget rafinat al spiritualității evreiești și Un cîntec evreiesc la umbra nucului bătrîn.

A te atașa cu sinceritate față de o etnie cu care ai locuit sau mai locuiești umăr la umăr, etnie care adeseori îți împarte din durerile și bucuriile ei, tu – răspunzîndu-i așijderea, este un lucru frumos și demn de stima tuturor, dacă nu a întregii societăți – măcar a unei părți care să prețuiască un atașament – sunt cuvintele criticului Anatol Ciocanu despre avocatul, prozatorul, publicistul, cant-autorul și IMG_4056traducătorul Boris DRUȚĂ. Dovadă – sala arhiplină, de nu puteam intra să facem cîteva poze de la activitate. Dl Druță – un vechi și fidel prieten al bibliotecii ”I.Mangher” și-a lansat mai toate cărțile la noi: Flori de dor pentru ȘALOM, Sub steaua lui David, cu Dumnezeu, Pandurii tristeții, Oglinda tăcerii, Să evităm eternele căderi. În toate aceste cărți autorul vorbește cu tristețe și dragoste despre viața evreilor basarabeni: personalități notorii, Holocaustul, ștetlurile dispărute, cimitirele distruse și durerea nestinsă – limba idiș. Anume idișul a adunt publicul în sală. Au sunat versurile scriitorilor Motl Sacțier, Dovid Knut, Liuba Vasserman, Moisei Lemster. A încins publicul un alt prieten al bibliotecii, dar și al protagonistului din acea seară – Slava Farber. Îmi permit încă un citat din A. Ciocanu: Încercările lui Boris Druță se cer salutate și încurajate: el aduce în lumina limbii române din Basarabia nume de poeți mai puțin cunoscute cititorului nostru de poezie. Și aceasta nu e chiar atît de puțin.

… A luat sfîrșit cea de a XIX ediție a Festivalului cărții evreiești cu expoziții, lansări și prezentări de carte, conferințe literare, donații, matinee. Și în pofida unora, care și-au creat o impresie a lor despre ce trebuie să se întîmple într-o bibliotecă, vreau să afirm sus și tare că la noi, la ”I.Mangher” se citește, se recită, se cîntă, se desenează, se modelează, se rîde și se trăiește din plin!

NU EZITAȚI! VENIȚI ȘI VOI!

UȘILE BIBLIOTECII NOASTRE SUNT LARG DESCHISE TUTUROR!

2
Теги: ,