recomandări de lecrură прикрепленные посты

Din colecțiile bibliotecii ”I. Mangher”

03.09.2020 Блог  Нет комментариев

Scrisul de cărți este fără de sfârșit

(Ecclesiast, cap. 12)

Continuăm prezentarea cărților editurii HASEFER, intrate în biblioteca noastră cu titlul de donație. Astăzi vorba va fi despre cartea LEGENDELE EVREILOR de Luis Ginzberg.

Luis Ginzberg

Autorul cărții rabinul Louis GINZBERG s-a născut la 28 noiembrie 1873, în Kaunas, Guvernatorul Vilna (pe atunci numit Kovno ), într-o familie religioasă a cărei evlavie și erudiție erau bine cunoscute. Ginzberg a sosit pentru prima dată în America în 1899. În 1903, a început să predea la Seminarul Teologic Evreiesc din America (JTS) din New York, unde a predat până la moartea sa. A fost, de asemenea, fondatorul și președintele Academiei Americane de Cercetări Evreiești. De-a lungul vieții, toate lucrările sale au fost perfuzate cu credința că iudaismul și istoria evreilor nu pot fi înțelese corect fără o înțelegere fermă a Halakhah. Ginzberg a scris 406 de articole, a fost autorul mai multor lucrări, inclusiv un comentariu despre Talmud Yerushalmi (Talmudul din Ierusalim ), Geonica (1909) ș.a.

Louis Ginzberg s-a stins la 11 noiembrie 1953, în New York, la vârsta de 79 de ani.

Ginzberg Louis. LEGENDELE EVREILOR ÎN 4 VOLUME. – Vol. 1: Timpuri și personalități biblice, de la Creareație până la Iaakov / Luis Ginzburg; trad. din lb. Engleză Diana Medan — București: HASEFER, 2013. — 431 p.

Cartea Legendele evreilor a fost scrisă în anul 1909 și reprezintă un compendiu monumental de Agadah – tradițile care s-au dezvoltat în jurul narațiunii biblice.  Aceste povestiri, precum și alte detalii mai târzii, sunt răspândite în cuprinsul Talmudului și Midrașului, precum și în alte surse, inclusiv cele orale; o sinteză din toată literatura rabinică clasică, cu legende care pornesc de la creația lumii și căderea lui Adam, printr-o colecție uriașă de legende despre Moise și care se termină cu povestea Esterei și a evreilor din Persia. Compilația este formată din șapte volume (patru volume de texte narative și două volume de note de subsol cu ​​un volum de index) sintetizate de Louis Ginzberg în manuscris de limbă germană. În 1913, a fost tradusă în engleză de Henrietta Szold .

Volumul de față este alcătuit din șase capitole:

 1. FACEREA LUMII, din care aflăm despre primele lucruri create, alfabetul, cele șase zile de creație ș.a.
 2.  ADAM. În acest capitol se vorbește despre îngeri și creația omului; creația lui Adam, despre sufletul omului și omul ideal, despre căderea Satanei, despre Adam și Eva în Paradis, căderea omului, pocăința lui Adam, moartea lui Adam și Eva.
 3. CELE ZECE GENERAȚII. Acest capitol ne familiarizează cu nașterea lui Cain și fratricidul, locuitorii celor șapte Pământuri și descendenții lui Cain; cu descendenții lui Adam și Lilith; cu căderea Îngerilor, cu Enoch – Domnitor și Profesor și înălțarea lui ș.a.
 4.  NOAH. Aici citim despre nașterea lui Noah, despre pedeapsa îngerilor căzuți, despre generația amurgului, Cartea sfântă; dar și despre potop, blestemul beției, despre descendenții lui Noah răspândiți în străinătate, despre depravarea omenirii, Nimrod și turnul Babel.
 5. AVRAHAM. Din acest capitol aflăm despre generațiile Ticăloase, despre nașterea lui Avraham, prima lui apariție în public și despre emigrarea lui spre Haran, despre  călătoria sa în Egipt și despre ultimii săi ani de viață; despre  primul Faraon și războiul Regilor; despre Orașele păcatului și distrugerea lor și m.a.
 6. IACOB. Din acest capitol aflăm despre nașterea lui Esau și a lui Iacob, despre căsătoria lui Iacob și nașterea copiilor acestuia, despre întâlnirea lui Iacob cu Îngerul; despre războiul frustrat, filisteni și Ziua Miracolelor, despre bucuria și întristarea în Casa lui Iacov și descendenții lui Esau.

Este o carte care merită citită.

VENIȚI LA BIBLIOTECĂ

ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII!

1
Теги: , , , , , ,

Colecțiile bibliotecii ”I. Mangher”

17.08.2020 Блог  Нет комментариев

Scrisul de cărți este fără de sfârșit” (Ecclesiast, cap. 12)

Epigraf la ”Dicționarul de personaje biblice și reprezentarea lor în arte” 

 

Dat fiind că pandemia a cam tăiat cărările cititorilor spre bibliotecă și ne ține departe unul de altul, am decis să vă familiarizăm de la distanță cu colecțiile bibliotecii noastre. Și vom începe cu cele intrate cu titlul de donație de la bunii noștri prieteni – editura HASEFER din România. Este o editură cu frumoase tradiții care oferă cititorilor de limbă română lucrări valoroase din diverse domenii: iudaism şi filozofie iudaică, istoria evreilor, memorialistică, literatură și încă câte și mai câte. Dacă vreţi să citiţi o carte bună şi deosebită cu siguranță o veți găsi la HASEFER, și la biblioteca ”I. Mangher”.

Vom începe prezentarea cu DICȚIONARUL DE PERSONAJE BIBLICE ȘI REPREZENTAREA  LOR ÎN ARTE.

Constantinescu Viorica S.; Tercatin Baruh. Dicționar de personaje biblice și reprezentarea lor în arte. – București: HASEFER, 2007. – 375 p.

Viorica CONSTANTINESCU  – profesor la universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, predă literatura comparată, estetica și teoriea literară nu doar la facultatea de litere, ci și la Institutul teologic. Dînsa a fost responsabilă de partea artistică a acestui volum. De selectarea informației a răspuns Baruh TERCATIN  – un renumit animator cultural și publicist israelian, originar din România, care, apropos, ceva ani în urmă a vizitat biblioteca noastră și a lăsat un autograf în caretea de sugestii.

Autorii au dedicat această carte ”milioanelor de oameni, victime ale Holocaustului”.

Dicționarul impresionează în primul rând prin exhaustivitate: chiar și numele cele mai mărunte și s-ar părea neînsemnate, sunt cuprinse aici, alături de un minim de informație, ca, de exemplu:

Dimensiunile textului însoțitor variază în funcție de importanța personajului: de la câteva rânduri la câteva pagini. De exemplu: ”PAARAI — unul dintre vitejii regelui David, originar din Arba” — o singură propoziție; iar  chipul lui MOISE, părintele Torei, considerat de asemenea ca părintele profeților, ocupă în dicționar 6 pagini.

In relatarea povestirii diferitelor personaje ale Bibliei, sunt fixate contextul istoric si religios, epoca si faptele fiecaruia.

Partea inedită a acestui demers editorial sunt trimiterile culturale abundente: fiecare nume mai important este însotit de o schiță a destinului său artistic, cititorul fiind purtat prin diferite curente artistice și modalități de manifestare a artei, cu precădere literatura, muzica și arte plastice.

Dicționarul este însoțit de un foarte util glosar român-ebraic, precum și de 88 de splendide reproduceri color ale unor celebre tablouri reprezentând personaje biblice în diferite ipostaze și viziuni artistice (începând cu desene murale și terminând cu așa genii ca Rafael, Rembrandt, Rubens, Nicolas Poussin, Marc Chagall).

Acest dicționar este un instrument de lucru util atât pentru specialiștii din domeniu, cât și o sursa de informare pentru cei interesați de istoria, cultura și civilizația Vechiului Testament. Iar pentru noi bibliotecarii poate fi o carte de căpătâi în organizarea activităților tematice, lecțiilor, discuțiilor  sau revistelor bibliografice.

Atât pentru azi. Îmi rămâne doar să vă doresc sănătate și să vă îndemn: VENIȚI LA BIBLIOTECĂ ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII.

1
Теги: , , , , , ,

Ziua mondială a religiei

19.01.2020 Блог  Нет комментариев

«Главная цель религии не в том, чтобы поселить человека на небесах,

а в том, чтобы поселить небеса в его душе».

Томас Харди

Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН, в мире отмечается ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕЛИГИИ. Этот праздник был учрежден с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.

Поэтому главная идея, лежащая в основе сегодняшнего праздника – «Религия должна служить причиной для единения», что дает хороший повод еще раз обратить внимание на роль религии в современном мире.

В истории человечества выделяются три наиболее распространенные религии – ИУДАИЗМ, ХРИСТИАНСТВО, ИСЛАМ, имеющие многочисленных последователей в разных регионах мира.

Вот что пишет Электронная Еврейская Энциклопедия об ИУДАИЗМЕ:

«ИУДАИЗМ, религиозное, национальное и этическое мировоззрение, на протяжении тысячелетий определявшее верования и жизненный уклад еврея. Термин «иудаизм» происходит от греческого йуда́исмос, появляющегося в еврейско-эллинистической литературе на рубеже 1 в. до н. э. (II Макк. 2:21; 4:38) и обозначающего еврейскую религию как антитезу эллинистическому язычеству. История иудаизма характеризуется непрерывным процессом творческого взаимодействия противоположных идей и антагонистических тенденций — этики и ритуала, универсализма и национализма, избранности еврейского народа как носителя Божественного откровения и равенства всех людей, созданных по образу и подобию Божьему, личного искупления и национального освобождения, беспрецедентной в истории преданности утраченной древней родине, стремления к возвращению в нее и приспособления к жизни в изгнании».

Чтобы не быть голословными, предлагаем вашему вниманию книги из фондов нашей библиотеки, которые помогут вам узнать больше об одной из основных мировых религий – об ИУДАИЗМЕ:

 • Вассерман  Г. ЛЕКЦИИ ПО ИУДАИЗМУ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. = Lectures on Judaism for beginners/  Г. Вассерман; Ред. Цви Вассерман. – Иерусалим: Швут Ами, 1989.
 • Гафни, Мордехай; Зафт Моти. ПЕРВЫЕ ШАГИ В ИУДАИЗМЕ/ Мордехай Гафни, Моти Зафт. – 2-е изд. испр. и доп. – Иерусалим: Афик тикшорет, 1991. – 151 с.: ил.
 • Залеp,Ицхак. ИУДАИЗМ /пеpевод, обpаботка, пpедисл. М. Гоpали; лит. pед. Ю. Файнгольд. – Иеpусалим: Б. и., Б. г. – 266 с.
 • Лау И. М. ПРАКТИКА ИУДАИЗМА В СВЕТЕ УСТНОЙ ТОРЫ / И. М. Лау. – Тель-Авив: Модан, 1996. – 460 с.: ил.
 • Неер, Андре. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ/ Андре Неер; Ред. М. Вайскопф. Пер. с франц. С. Тартаковская. — Иерусалим: Библиотека — Алия, 1988. -159 с.
 • Стейнберг, Милтон. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА = Basic Judaism / Милтон Стейнберг; Пер. c англ. Е. Май; Ред. и сост. Н. Прат. –3-е изд., испр. – Иерусалим: Библиотека — Алия, 1991. – 196 с. – (Библиотека-Алия; 87).
 • ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИУДАИЗМА «МЕИР НАТИВ» / Сост. Ш. Ариэль; Пер. А. Кидерман; Ред. М. Барселл. – Иерусалим: Амана, 1983. – 264 с: ил.
 • Эпштейн, Исидоp. ИУДАИЗМ / Исидоp Эпштейн. – Иеpусалим: Б.и., Б. г. – 315 с.

Б-Г ОДИН, А ВСЕВОЗМОЖНЫЕ РЕЛИГИИ — ЭТО ПУТИ К НЕМУ. НО САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПУТЬ НАХОДИТСЯ В НАШЕМ СЕРДЦЕ.

 

 

 

 

 

”Religia este baza existenţei omeneşti”.

Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel

Fiecare a treia duminică a lunii ianuarie este marcată ZIUA MONDIALĂ A RELIGIEI (World Religion Day). Această zi a fost creată în anul 1950 cu scopul de a proclama esența unică a tuturor religiilor lumii și de a demonstra că religia este, în primul rând, o forță pentru unificarea lumii, nu pentru discordie.

IUDAISMUL, CREŞTINISMUL ŞI ISLAMISMUL sunt cele trei mari religii monoteiste ale lumii actuale, îşi atribuie menirea de a-L face cunoscut pe tot pământul pe Dumnezeul unic. Aceste religii explică faptul că El vorbeşte prin intermediul profeţilor, al înţelepţilor şi uneori al mesagerilor (îngeri şi oameni). Cuvintele lui Dumnezeu sunt scrise în cărţile sfinte: Tanah – pentru evrei, Noul şi Vechiul Testament – pentru creştini, şi Coranul – pentru musulmani.

Iată ce spune internetul despre IUDAISM:

IUDAISMUL (din grecescul Ioudaïsmos), cunoscut și sub numele de religie mozaică (după principalul profet evreu, Moise) este religia poporului evreu. Preceptele iudaismului au stat la baza religiilor monoteiste creștinism și islam. Termenul iudaism își are originea în numele regatului Iuda, țara tribului Iuda — descendenții celui de-al patrulea fiu al patriarhului Iacob (sec. XVIII — finele sec. XVII î.Hr.) – cu capitala la Ierusalim, lăcașul Marelui Templu.

Propunem atenției dumneavoastră câteva cărți din colecțiile bibliotecii noastre, care vă vor ajuta să aflați mai multe despre una din cele mai mari religii ale lumii – IUDAISMUL:

 • Goldberg S. CLEPSIDRA : Eseu despre pluralitatea timpurilor in iudaism / S.Goldberg; Trad. A. Beniamin; Red. P. Litman. – București: Hasefer, 2002. – 448 p.
 • Goldstein, Ticu. UNIVERSALISMUL IUDAIC/ Ticu Goldstein. – București: Hasefer, 2015. – 402 p.
 • Hayoun M.-R. O ISTORIE INTELECTUALĂ A IUDAISMULUI : Luminile de la Cordoba la Berlin / M.-R.Hayoun; trad. Hincu D. – București: Hasefer, 1999. – 427 p.
 • Kolatch, Alfred J. TRADITII SI OBICEIURI EVREIESTI. Ce, cum si de ce? / Alfred J. Kolatch. – București: Hasefer, 2007. – 324 p.
 • Marga, Andrei. FRATII MAI MARI : INTILNIRI CU IUDAISMUL / Andrei Marga. -București: Hasefer, 2009. – 272 p.

DUMNEZEU ESTE UNUL, RELIGIILE SUNT CALEA SPRE EL. CALEA CEA DREAPTĂ, ÎNSĂ, SE AFLĂ ÎN INIMILE NOASTRE.

1
Теги: , , , , ,

Moses Rosen – om creat pentru epoca sa

23.07.2017 Блог  Нет комментариев

A trecut prin toate încercările; pe toate le-a biruit.

Shimon Peres, președinte al Israelului (2007 — 2014)

Astăzi se împlinesc 105 ani de la nașterea celui care a fost David Moșe Rozen, cunoscut ca MOSES ROSEN (1912 – 1994). Moses Rosen a fost șef-rabinul Cultului Mozaic din România (1948-1994) și președinte al Federației Comunităților Evreiești din România (1964-1994). În anul 1957 a devenit deputat în Marea Adunare Națională și în 1992 Membru de Onoare al Academiei Române.

Biblioteca noastră vă propune cărțile lui Moses Rosen:

ESEURI BIBLICE. – București: HASEFER, 1992. – 434 p.

”Noi, evreii, cei care purtăm Tora în brațe de-a lungul și de-a latul lumii de atunci decînd am primit-o prin Divina Revelație, la poalele Muntelui Sinai, noi, cei care, de nenumărate ori, am fost arși pe ruguri și în crematorii laolaltă cu Cartea aceasta cu care ne-am identificat destinul, noi avem ”drepturile de autor”; în sensul că avem datoria să o propovăduim și să reamintim tuturor sensurile ei”. Șef rabin dr. Moses Rosen.

IN LUMINA TOREI. – București: S. n. , 1971. – 280 p.

În această lucrare ne vom familiariza cu cele mai importante date ale Calendarului evreiesc, cu figurile biblice: Noah, Avraam, Moșe, Ismael, Mordehai ș.a., vom afla ce este și unde duce Scara lui Iaacov, vom face counoștință cu evocările lui P. Groza, Gala Galaction, Ș. Alehem… vom ține împreună un minut de reculegere în memoria victimelor Holocaustului.

PRIMEJDII, ÎNCERCĂRI, MIRACOLE. – Bucureșri: HASEFER, 1991. – 366 p.

”Cînd cititorul va termina lectura, el va înțelege că este vorba de o succesiune de primejdii năpraznice. Din toate părțile ele se revărsau asupra mea… Fiecare primejdie m-a supus unui examen, unei încercări. De fiecare dată am rezistat ispite de a alege calea cea ușoară, cea comodă, calea cedării și am preferat-o pe cea a rezistenței. Primejdiile nu m-au doborît, încercările nu m-au anihilat, dar pînă la urmă m-aș fi prăbușit dacă nu se produceau miracole. Soarta acestei cărți confirmă odată mai mult înțeleapta remarcă a lumii antice: ”Toate își au soarta lor”, chiar și Cartea Torei din Chivot”. Dr. Moses. ROSEN.

MOSES ROSEN ARHITECTUL PROPRIEI SALE VESNICII. – București: Realitatea Evreiască, s.a. – 286 p.: il. – («Caietele culturale»; 4).

Prezenta carte este un panegiric la cinci ani de la ne-despărțire de Moses Rosen. Pe lîngă autobiografia rabinului se regăsesc cugetările lui M. Hacohen (Marele Rabin), N. Cajal (academician), dr. Zvi Feine (directorul Programului Joint pentru România), pt. conf. D. Dorian (Realitatea Evreiască), dr. Y. Govrin (fost ambasador al Statului Israel în România), G. Schwartz (scriitor), prof. I. Wexler (președintele Comunității Evreilor din România) și mulți alții care l-au cunoscut pe MOSES ROSEN.

 

4
Теги: , ,