prezentare de carte прикрепленные посты

Din colecțiile bibliotecii ”I. Mangher”

14.09.2020 Блог  Нет комментариев

”Scrisul de cărți este fără de sfârșit”

(Ecclesiast, cap. 12)

Vă prezentăm o nouă carte, editată la editura HASEFER, intrată în colecția bibliotecii noastre cu titlu de donație.

r. Alfred J. KOLATCH

Auorul cărții rabinul Alfred J. KOLATCH a absolvit științele umaniste și apoi Institutul pedagogic la Yeșiva University din SUA. A primit ordinația de rabin de la Jewish Teological Seminary of America, instituție al cărei Doctor Honoris Causa a devenit mai târziu. A fost rabin al congregațiilor din Columbia, Carolina de Sud și Kew Gardens, New York, dar și rabin în armata SUA. În 1948 a fondat Jonathan David Publishers, editură al cărei director și redactor-șef a fost ani de zile. A semnat mai multe lucrări.

Kolatch, Alfred J. TRADIȚII ȘI OBICEIURI EVREIEȘTI. Ce, cum și de ce? / Trad. din l. engleză. – București: Hasefer, 2007. – 324 p.

Pe parcursul anilor au apărut numeroase lucrări ce descriu viața evreiască: legile, obiceiurile, ceremoniile sale. Aceste cărți enumeră o serie de legi de conduită, dar nu multe din ele explică motivul pentru care anumite reguli, obiceiuri și tradiții au evoluat într-un fel sau altul. Cartea TRADIȚII ȘI OBICEIURI EVREIEȘTI. Ce, cum și de ce? Nu îi sfătuiește pe evrei cum să-și ducă viața. Nici pe departe nu este halaha. Acest volum este menit doar să explice raționamentul din spatele practicilor păstrate.

De exemplu, dacă evreii merg la o apă în după-amiaza primei zile de Roș Hașana  să arunce firimituri în apă – o ceremonie denumită Tașlih –, această carte nu se preocupă dacă acest obicei ar trebui sau nu să fie respectat. Pur și simplu explică de ce este el practicat.

Un alt exemplu: dacă evreii la cimitir depun pierticele pe o piatră funerară, sau dacă oglinzile sunt întoarse la perete într-o casă care este în doliu, această carte nu judecă valoarea acestor obiceiuri. Pur și simplu explică de ce el este practicat.

Numărul de întrebări ce ar fi putut să fie incluse aici este nelimitat. În cartea de față sunt tratate doar cele considerate ca fiind de cel mai mare interes pentru persoanele laice.

Această lucrare acoperă practic toate aspectele vieții iudaice, inclusiv căsătoria și divorțul, obiecte și veșminte rituale, postura și rugăciunea, moartea și doliul, legile alimentare, ritualul sinagogal, sărbătorile mari și minore, calendarul etc. Scrisă într-un stil simplu și alert, cu explicații pe înțelesul tuturor, această carte se adresează cititorilor de toate etniile sau religiile, reușind să ofere informații esențiale care țin, pâna la urmă, de cultura generală, fiind o interesantă și mai mult decât necesară întroducere în iudaism. Prezenta carte este un adevărat ghid al tradițiilor iudaice, devenind best-seller, s-a vândut în peste trei molioane de exemplare, în toată lumea.

Lucrarea semnată de rabinul Alfred J. KOLATCH a fost tradusă în mai multe limbi și s-a vândut în peste trei milioane de exemplare în toată lumea.

Este o carte care merită citită.

VENIȚI LA BIBLIOTECĂ

ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII!

1
Теги: , , , , ,

Din colecțiile bibliotecii ”I. Mangher”

03.09.2020 Блог  Нет комментариев

Scrisul de cărți este fără de sfârșit

(Ecclesiast, cap. 12)

Continuăm prezentarea cărților editurii HASEFER, intrate în biblioteca noastră cu titlul de donație. Astăzi vorba va fi despre cartea LEGENDELE EVREILOR de Luis Ginzberg.

Luis Ginzberg

Autorul cărții rabinul Louis GINZBERG s-a născut la 28 noiembrie 1873, în Kaunas, Guvernatorul Vilna (pe atunci numit Kovno ), într-o familie religioasă a cărei evlavie și erudiție erau bine cunoscute. Ginzberg a sosit pentru prima dată în America în 1899. În 1903, a început să predea la Seminarul Teologic Evreiesc din America (JTS) din New York, unde a predat până la moartea sa. A fost, de asemenea, fondatorul și președintele Academiei Americane de Cercetări Evreiești. De-a lungul vieții, toate lucrările sale au fost perfuzate cu credința că iudaismul și istoria evreilor nu pot fi înțelese corect fără o înțelegere fermă a Halakhah. Ginzberg a scris 406 de articole, a fost autorul mai multor lucrări, inclusiv un comentariu despre Talmud Yerushalmi (Talmudul din Ierusalim ), Geonica (1909) ș.a.

Louis Ginzberg s-a stins la 11 noiembrie 1953, în New York, la vârsta de 79 de ani.

Ginzberg Louis. LEGENDELE EVREILOR ÎN 4 VOLUME. – Vol. 1: Timpuri și personalități biblice, de la Creareație până la Iaakov / Luis Ginzburg; trad. din lb. Engleză Diana Medan — București: HASEFER, 2013. — 431 p.

Cartea Legendele evreilor a fost scrisă în anul 1909 și reprezintă un compendiu monumental de Agadah – tradițile care s-au dezvoltat în jurul narațiunii biblice.  Aceste povestiri, precum și alte detalii mai târzii, sunt răspândite în cuprinsul Talmudului și Midrașului, precum și în alte surse, inclusiv cele orale; o sinteză din toată literatura rabinică clasică, cu legende care pornesc de la creația lumii și căderea lui Adam, printr-o colecție uriașă de legende despre Moise și care se termină cu povestea Esterei și a evreilor din Persia. Compilația este formată din șapte volume (patru volume de texte narative și două volume de note de subsol cu ​​un volum de index) sintetizate de Louis Ginzberg în manuscris de limbă germană. În 1913, a fost tradusă în engleză de Henrietta Szold .

Volumul de față este alcătuit din șase capitole:

  1. FACEREA LUMII, din care aflăm despre primele lucruri create, alfabetul, cele șase zile de creație ș.a.
  2.  ADAM. În acest capitol se vorbește despre îngeri și creația omului; creația lui Adam, despre sufletul omului și omul ideal, despre căderea Satanei, despre Adam și Eva în Paradis, căderea omului, pocăința lui Adam, moartea lui Adam și Eva.
  3. CELE ZECE GENERAȚII. Acest capitol ne familiarizează cu nașterea lui Cain și fratricidul, locuitorii celor șapte Pământuri și descendenții lui Cain; cu descendenții lui Adam și Lilith; cu căderea Îngerilor, cu Enoch – Domnitor și Profesor și înălțarea lui ș.a.
  4.  NOAH. Aici citim despre nașterea lui Noah, despre pedeapsa îngerilor căzuți, despre generația amurgului, Cartea sfântă; dar și despre potop, blestemul beției, despre descendenții lui Noah răspândiți în străinătate, despre depravarea omenirii, Nimrod și turnul Babel.
  5. AVRAHAM. Din acest capitol aflăm despre generațiile Ticăloase, despre nașterea lui Avraham, prima lui apariție în public și despre emigrarea lui spre Haran, despre  călătoria sa în Egipt și despre ultimii săi ani de viață; despre  primul Faraon și războiul Regilor; despre Orașele păcatului și distrugerea lor și m.a.
  6. IACOB. Din acest capitol aflăm despre nașterea lui Esau și a lui Iacob, despre căsătoria lui Iacob și nașterea copiilor acestuia, despre întâlnirea lui Iacob cu Îngerul; despre războiul frustrat, filisteni și Ziua Miracolelor, despre bucuria și întristarea în Casa lui Iacov și descendenții lui Esau.

Este o carte care merită citită.

VENIȚI LA BIBLIOTECĂ

ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII!

1
Теги: , , , , , ,

Prezentare de carte

06.07.2018 Блог  Нет комментариев

Astăzi, la noi, la ”I. Mangher”, a avut loc prezentarea cărții PURIFICAREA NAȚIUNII. Autorul – Vladimir Solonari, doctor în istorie, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, de mai mulți ani stabilit în SUA, actualmente profesor la  universitatea din Florida Centrală – în această monografie a făcut o  amplă analiză a nationalismului extremist și a politicilor etnice din timpul regimului Antonescu.

Cartea, scrisă inițial în limba engleză, pentru prima dată a văzut lumina tiparului în 2008. În anul 2015, la editura Polirom a fost editată traducerea românească a monografiei. La noi cartea a apărut cu sprijinul Comunității Evreieși din Republica Moldova.

Nimeni dintre cei prezenți nu a rămas indiferent față tema abordată: s-a discutat, s-a comentat, au sunat diferite opinii și păreri, au fost puse întrebări, s-au depănat aduceri aminte, or printre cei prezenți erau și martori ai extrminării în masă a evreilor în Basarabia în anii războiului.

Colegii noștri de la bibliotecile publice au primit și ei în dar cîte un exemplar de carte cu autograful lui V. Solonari.

Nu este o carte care poate fi citită înainte de somn și lăsată pe noptieră. Este o carte durută, o carte grea din toate aspectele, dar care trebuie studiată, trebuie știută, pentru ca în viitor copii noștri să cunoască acese fenomene groaznice numai și numai din cărți.

Cartea PURIFICAREA NAȚIUNII cu autorgaful autorulu va ocupa un loc de cinste în coecțiile bibliotecii noastre.

3
Теги: , , ,