Категория Блог

Colecțiile bibliotecii ”I. Mangher”

17.08.2020 Блог  Нет комментариев

Scrisul de cărți este fără de sfârșit” (Ecclesiast, cap. 12)

Epigraf la ”Dicționarul de personaje biblice și reprezentarea lor în arte” 

 

Dat fiind că pandemia a cam tăiat cărările cititorilor spre bibliotecă și ne ține departe unul de altul, am decis să vă familiarizăm de la distanță cu colecțiile bibliotecii noastre. Și vom începe cu cele intrate cu titlul de donație de la bunii noștri prieteni – editura HASEFER din România. Este o editură cu frumoase tradiții care oferă cititorilor de limbă română lucrări valoroase din diverse domenii: iudaism şi filozofie iudaică, istoria evreilor, memorialistică, literatură și încă câte și mai câte. Dacă vreţi să citiţi o carte bună şi deosebită cu siguranță o veți găsi la HASEFER, și la biblioteca ”I. Mangher”.

Vom începe prezentarea cu DICȚIONARUL DE PERSONAJE BIBLICE ȘI REPREZENTAREA  LOR ÎN ARTE.

Constantinescu Viorica S.; Tercatin Baruh. Dicționar de personaje biblice și reprezentarea lor în arte. – București: HASEFER, 2007. – 375 p.

Viorica CONSTANTINESCU  – profesor la universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, predă literatura comparată, estetica și teoriea literară nu doar la facultatea de litere, ci și la Institutul teologic. Dînsa a fost responsabilă de partea artistică a acestui volum. De selectarea informației a răspuns Baruh TERCATIN  – un renumit animator cultural și publicist israelian, originar din România, care, apropos, ceva ani în urmă a vizitat biblioteca noastră și a lăsat un autograf în caretea de sugestii.

Autorii au dedicat această carte ”milioanelor de oameni, victime ale Holocaustului”.

Dicționarul impresionează în primul rând prin exhaustivitate: chiar și numele cele mai mărunte și s-ar părea neînsemnate, sunt cuprinse aici, alături de un minim de informație, ca, de exemplu:

Dimensiunile textului însoțitor variază în funcție de importanța personajului: de la câteva rânduri la câteva pagini. De exemplu: ”PAARAI — unul dintre vitejii regelui David, originar din Arba” — o singură propoziție; iar  chipul lui MOISE, părintele Torei, considerat de asemenea ca părintele profeților, ocupă în dicționar 6 pagini.

In relatarea povestirii diferitelor personaje ale Bibliei, sunt fixate contextul istoric si religios, epoca si faptele fiecaruia.

Partea inedită a acestui demers editorial sunt trimiterile culturale abundente: fiecare nume mai important este însotit de o schiță a destinului său artistic, cititorul fiind purtat prin diferite curente artistice și modalități de manifestare a artei, cu precădere literatura, muzica și arte plastice.

Dicționarul este însoțit de un foarte util glosar român-ebraic, precum și de 88 de splendide reproduceri color ale unor celebre tablouri reprezentând personaje biblice în diferite ipostaze și viziuni artistice (începând cu desene murale și terminând cu așa genii ca Rafael, Rembrandt, Rubens, Nicolas Poussin, Marc Chagall).

Acest dicționar este un instrument de lucru util atât pentru specialiștii din domeniu, cât și o sursa de informare pentru cei interesați de istoria, cultura și civilizația Vechiului Testament. Iar pentru noi bibliotecarii poate fi o carte de căpătâi în organizarea activităților tematice, lecțiilor, discuțiilor  sau revistelor bibliografice.

Atât pentru azi. Îmi rămâne doar să vă doresc sănătate și să vă îndemn: VENIȚI LA BIBLIOTECĂ ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII.

1
Теги: , , , , , ,

Стихотворение воскресенья

16.08.2020 Блог  Нет комментариев

НАУМ БАСОВСКИЙ

В каждом городе есть необычная улица,

где откликнется вовсе не так, как аукнется,

где выходишь из дома, засмотришься:

— Небо-то! —

и на дом обернешься — а дома как не было.

Там куда-то бегут без шоферов автобусы,

там старинные печи без топлива топятся,

и отца там встречаешь без долгого поиска,

а отец-то с войны не пришел из-под Полоцка.

Время там то струится, то прудиком тинится,

там уснешь у родных, а проснешься в гостинице,

не боишься на рынке, что денежки кончатся,

и летаешь над улицей, если захочется.

Только улица эта на планах не значится,

и дорога туда забывается начисто.

Иногда попадаешь, не зная заранее,

иногда — наобум, никогда — по желанию.

Был недавно я там, где судьбы моей завязи,

черновик обнаружил — судьбы моей записи,

и собрался его переписывать набело,

но назад обернулся — а жизни как не было!..

Декабрь 1982

1
Теги: , ,

Дело Еврейского Антифашистского Комитета

13.08.2020 Блог  Нет комментариев

Члены только что учрежденного ЕАК подписывают обращение «К евреям во всем мире» (справа налево в первом ряду публицист Илья Эренбург, архитектор Борис Иофан, актер и режиссер Соломон Михоэлс; крайний слева писатель Самуил Маршак; второй слева во втором ряду скрипач Давид Ойстрах)

ЕВРЕЙСКИЙ АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ (ЕАК) — комитет еврейских общественных деятелей и деятелей культуры в Советском Союзе (1942– 1948). Вскоре после нападения Германии на СССР советские правительственные органы создали ряд антифашистских комитетов (славянский, женский, юношеский), которые должны были способствовать формированию мирового общественного мнения и оказанию помощи Советскому Союзу. Тогда возникла идея обратиться и к евреям мира.

24 августа 1941 г. был созван митинг «представителей еврейского народа», на котором выступили С. Михоэлс, И. Эренбург, Д. Бергельсон и другие. Они призвали «братьев-евреев во всем мире» прийти на помощь Советскому Союзу. Этот призыв произвел большое впечатление на евреев демократических стран. В США был создан Еврейский совет по оказанию помощи России в войне во главе с А. Эйнштейном. В Палестине был учрежден также общественный комитет по оказанию помощи СССР в его борьбе против фашизма («Лига Ви»).

Начало 1942 г. (февраль-март) – органами НКВД учрежден Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) при Совинформбюро. Председателем Еврейского антифашистского комитета был назначен Соломон Михоэлс, секретарем — журналист Шахне Эпштейн.

7 апреля 1942 г. ЕАК опубликовал свое первое воззвание к «евреям во всем мире» за 47 подписями.

24 мая 1942 г. состоялся второй митинг «представителей еврейского народа», призыв которого к евреям всего мира о сборе пожертвований на приобретение одной тысячи танков и 500 самолетов для Красной армии транслировался по радио. В результате объявленной ЕА кампании по сбору средств на комплектование танкового подразделения «Советский Биробиджан» советские евреи собрали три миллиона рублей.

С 6 июля 1942 г. ЕАК стал издавать в Куйбышеве три раза в месяц газету на идиш «Эйникайт». Была организована трансляция радиопередач на идиш четыре раза в неделю для евреев США и Англии и налажен сбор информации о нацистских зверствах в оккупированных немцами советских районах.

В феврале 1943 г. на заседании ЕАК был заслушан потрясший всех доклад Михоэлса о судьбе евреев на территориях, освобожденных Красной армией. Михоэлс также привел данные об участии евреев в борьбе с нацистами. И. Эренбург осудил распространение в стране антисемитских настроений под лозунгом «евреев никто не видел на фронте» и призвал довести до всех кругов советского общества информацию об участии евреев в военных действиях.

В конце 1943 г. С. Михоэлс и поэт И. Фефер были посланы в пропагандистское турне по США, Канаде, Мексике и Англии, где им был оказан восторженный прием представителями почти всех слоев еврейского населения. Этот визит рассматривался как первый шаг на пути к возобновлению связей между советскими евреями и мировым еврейством, прерванных советскими властями окончательно в 1930-х гг.

В феврале 1944 г., желая улучшить тяжелое положение еврейского населения, а также создать какую-то форму еврейской государственности в Советском Союзе,  руководство ЕАК обратилось с письмами к  И. Сталину и к  В. Молотову, в которых предлагалось «поставить вопрос о создании еврейской советской республики в одной из областей, где это по политическим соображениям возможно».

В апреле 1944 г. состоялся третий митинг «представителей еврейского народа». Верующие евреи были впервые представлены на нем московским раввином Шломо Шлифером.

В середине 1944 г. С. Михоэлс и Ш. Эпштейн обратились с письмом к заместителю председателя Совета народных комиссаров В. Молотову. Авторы предлагали создать при ЕАК специальную комиссию помощи евреям, пострадавшим от войны. Эти обращения встречали, как правило, негативную реакцию государственного руководства.

В мае 1945 г. после разгрома Германии ЕАК опубликовал декларацию, в которой подчеркивалось, что во время войны была «заложена основа крепнущего единства» евреев разных стран с евреями СССР.

В 1946 г. в обстановке растущего государственного антисемитизма  Михоэлсу и Феферу сообщили, что в ЦК ВКП(б) «есть мнение закрыть ЕАК, тогда же МГБ забрало архив комитета. Комиссия, вновь проверявшая работу Совинформбюро в сентябре 1946 г., в отчете утверждала, что ЕАК «сползает на позиции еврейского национализма и сионизма», став их «идейным пленником», и делала вывод, что сотрудники ЕАК «включились в общий оркестр сионистов всего мира».

В декабре 1947 г.  после серии докладных записок в ЦК ВКП(б) и Совет министров СССР, МГБ под непосредственным руководством В. С. Абакумова  начало прямую фальсификацию уголовного дела об антисоветской националистической деятельности ЕАК. Показания на руководство ЕАК были получены с помощью пыток.

12 января 1948 г. – убит руководитель ЕАК Соломон Михоэлс через 2 месяца после известного выступления на премьере спектакля по произведению Менделе Мойхера Сфорима «Путешествие Вениамина III».

20 ноября 1948 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение «поручить МГБ СССР немедленно распустить «Еврейский антифашистский комитет», так как, как показывают факты, этот комитет является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки. В соответствии с этим органы печати этого комитета закрыть, дела комитета забрать. Пока никого не арестовывать».

Конец 1948  г.  — начало 1949 г. – арестованы как «буржуазные националисты» почти все писатели, поэты, артисты, общественные деятели, работники культуры, связанные с еврейской жизнью и с еврейскими учреждениями.

Весной 1952 г. продолжавшееся более 3 лет следствие было закончено.

12 августа 1952 г. 13 руководителей Еврейского антифашистского комитета были расстреляны.

В связи с «делом Еврейского антифашистского комитета» в 1948-1952 гг. были арестованы и привлечены к уголовной ответственности по обвинению в шпионаже и националистической деятельности еще 110 человек: из них 10 человек было казнено, 5 умерло во время следствия, 5 освобождено, а остальные 90 приговорены к разным срокам, в том числе 20 человек – к 25 годам, а 50 – к 10 годам лагерей.

Дело ЕАК породило подобные дела – была начата борьба с космополитизмом, известное дело врачей… Только смерть Сталина в марте 1953 г. положила конец этим проектам.

Реабилитация всех, проходивших по делу ЕАК, была подготовлена еще весной 1953 г., но арест и расстрел  Берии  в декабре 1953 г. отложили «на потом» реабилитацию.

22 ноября 1955 г. Военная коллегия Верховного суда отменила приговор по делу Еврейского антифашистского комитета «за отсутствием состава контрреволюционного преступления».

Татьяна Искимжи

1
Теги: ,

Стихотворение воскресенья

09.08.2020 Блог  Нет комментариев

РАХИЛЬ БАУМВОЛЬ

1914 – 2000

Мы растеряли всех своих друзей.

Нас не зовут и к нам не ходят в гости.

Одни вдали, другие на погосте,

А третьи сделались от жизни злей.

Единственный мой уцелевший друг!

Покуда ты со мной, роптать не смею.

Твой образ день и ночь в душе я грею

И проклинаю тяжкий твой недуг.

Мне для тебя ничто не тяжело.

Ты для меня всегда желан и молод.

Но вот тебя объял болезни холод,

Тебя как будто снегом занесло…

И крик немой нутро мое сверлит:

— Знакомые, прохожие, соседи,

Пусть кто-нибудь зайдет или заедет…

Пускай расскажет, спросит, нашумит…

Судьба вороньи крылья распростерла.

Молчит дверной звонок и телефон.

А если слышен звук, так это стон.

Тупая тишина берет за горло.

1
Теги: , , ,

Две книги – две судьбы

07.08.2020 Блог  2 комментария

Представляем вашему вниманию два новых издания из фонда отдела искусств.

Это не совсем обычные монографии. Они объединяют в себе черты двух жанров — архивные документы, в которых публикуются газетные рецензии и обзоры, научные статьи и свидетельства современников, афиши, концертные программы, буклеты и фотографии, отражающие жизнь и деятельность Л. Ваверко и В. Левинзона.

ЛЮДМИЛА ВАВЕРКО И ЕЁ УЧЕНИКИ: Статьи, документы, воспоминания. Под ред. В. Мельник- Кишинёв: Pontos, 2017.- 392 с. ISBN-978-9975-51-898-7.

Людмила ВАВЕРКО родилась в 1927 г. в Одессе, в семье любителей искусства. С детства проявляла яркие способности к музыке. Ученица Б. М. Рейнгбальд по музыкальной школе им. П. С. Столярского и М. М. Старковой по Одесской консерватории. Находясь в эвакуации (1943–45), занималась с Л. А. Вайнтраубом. После окончания консерватории работала преподавателем в Луганском музыкальном училище и концертмейстером в Одесской консерватории. С 1955 года она жила в Кишиневе. Заведовала кафедрой специального фортепиано Государственной академии музыки, театра и изобразительных искусств Молдовы, заслуженный деятель искусств республики, кавалер ордена Трудовой Славы.

Гузенко, Ирина. ВИКТОР ЛЕВИНЗОН / Ирина Гузенко; науч. ред.: Галина Кочарова; Акад. музыки,театра и изобразительных искусств. – Кишинэу: Б. и., 2019 (Tipogr. «Notograf Prim»).– 256 p.  – ISBN 978-9975-84-103-0.

Виктор Левинзон родился в Одессе в 1928 году. С шести лет начал обучаться музыке, сначала в школе им. П.С. Столярского в классе Б. М. Рейнгбальд, далее – в Одесской Консерватории им. А. Неждановой под руководством М. М. Старковой. С 1954 года в Кишиневской Государственной консерватории началась плодотворная педагогическая и насыщенная концертно-исполнительская деятельность Левинзона, которой он посвятил около полувека. С 2000 года профессор проживал в немецком Оберхаузен. Имя Виктора Вениаминовича Левинзона неразрывно связано с историей фортепианного искусства Республики Молдова: с концертным исполнительством, особенно, с педагогическим творчеством. Его ученики передают своим питомцам ту страстную любовь к музыке, то трепетное и самоотверженное отношение к своему делу, ту душевную чистоту и честность, которую им привил Виктор Вениаминович.

Две книги – две судьбы известных людей, которые внесли особый вклад в развитие и становление пианистической культуры в Молдове.

Нам очень приятно, что в начале возрождения Еврейской общины в Молдове – эти знаменитые пианисты — Л. Ваверко и В. Левинзон часто бывали у нас в библиотеке и принимали участие в наших мероприятиях.

Алла Дереско

1
Теги: , , ,