Despre noi

BIBLIOTECA EVREIASCĂ — CENTRU CULTURAL ”I.MANGHER”
filiala Bibliotecii Municipale B. P. Haşdeu

Echipa– 9 bibliotecari
Director – Anna Bațmanova

str. E. Doga, 4, Chișinău 2005, RМ
Теl: +373 (22) 241203; (022) 213337
Fax: +373 (22) 224814
e-mail: mangher@hasdeu.md
www.ebraika.ru
www.knafaim.ebraika.ru1 mangher.dveri 2

Biblioteca evreiască ”I.Mangher” s-a deschis la 4 februarie 1991. Zilnic de serviciile bibliotecii beneficiază cca 11000 utilizatori, 30% dintre care sunt evrei, iar cifra vizitelor atinge 105000 per an. Din primele zile biblioteca colaborează fructuos cu mai multe organizații, fundații, ONG-uri, dar și cu personae fizice (vezi pagina Priteni.Parteneri). Pe parcursul anilor biblioteca a adunat un număr impresionant de publicații, şi astăzi deține peste 45000 de volume din toate domeniile de cunoaștere, inclusiv 10000 de documente, articole şi materiale ce ţin de Iudaică. Se prestează servicii atît în bibliotecă, cît și extramuros. Printre beneficiari se regăsesc Centrul de zi, Casele calde ale organizației de caritate ”Hesed Iehuda”, centrele comunitare evreiești din întreg teritoriul republicii. Din anul 1995 biblioteca obține statut de Centru cultural, fapt care a dus la elaborarea şi implementarea unui șir de programe noi: instructive, culturale, sportive, ateliere de creație pentru copii și vîrstnici.

SERVICII TRADIȚIONALE

ÎMPRUMUT PENTRU ADULȚI
2 обсл_взрослыеServiciul oferă utilizatorilor un spectru larg de mai bine de 21000 cărţi şi seriale în limbile româna, rusă și ebraice, toate aflate în acces liber. Tot aici se completează baza unică de date a utilizatorilor bibliotecii și centrului cultural. În afară de aceasta sunt organizate expoziții de documente, sunt oferite consultații bibliografice. Din anul 2008 a demarat programul ”Dar din dar” – donație de carte de la populație către bibliotecă și vice versa.

 

SALA DE LECTURĂ PENTRU ADULȚI
Asalaici se află cea mai impunătoare colecție de carte evreiască și publicații periodice – peste 9000 exemplare. Colecția este alcătuită din opera scriitorilor evrei din mai multe domenii: religie, tradiție, istorie, sionism, antisemitism etc. În mai multe limbi: română, ebraică, rusă ș.a. La dispoziția utilizatorilor sunt puse enciclopediile evreiești, dicționare, altă literatură de referință. Un loc aparte îl ocupă literatura despre Holocaust. Tot în sala de lectură se organizează expoziții de documente, lansări de carte, întîlniri de creație cu scriitori, editori, excursii individuale și în grup prin bibliotecă, traininguri, seminare.

SERVICIUL LITERATURĂ PENTRU COPII
copiiÎn acces liber aici se găsesc peste 4500 exemplare de cărți, și reviste în limbile română și rusă pentru copiii cu vîrsta cuprinsă între 1 și 12 ani. Toate spațiile acestui serviciu au un aspect atractiv, adecvat vîrstei micilor utilizatorilor. Se organizează expoziții, reviste bibliografice, lecții, matinee, spectacole. Pentru copii funcționează programele Ora poveștii și Ora de lectură, care sunt un ”pod” de legătură între grădinițele, școlile și familiile evreiești (și nu numai) și bibliotecă. Ele ajută la familiarizarea copiilor cu biblioteca, cartea, lectura prin intermediul diverselor forme de activitate: lectura în voce tare, spectacole, înscenări, desene animate, jocuri, dans, expuneri.

SERVICIUL ARTE
muzPosedă o colecție de peste 3000 de cărți despre arta evreiască și universlă în limbile ebraice, română, rusă ș.a. În afară de purtători tradiționali de informație se găsesc documente pe CD, audio, video. Tot aici sunt organizate mai multe activități de loisir: Clubul pictorilor evrei îi adună pe cei ce se interesează de arta și pictura evreiască, Clubul cantautorilor îi întrunește pe cei, care nu își închipuie existența fără chitară, iar Clubul odesiților chișinăueni este frecventat de toți cei îndrăgostiți de acel oraș — univers al bunăvoinței și umorului evreiesc. Tot în acest serviciu se practică organizarea diferitor master-clase.

SERVICIUL LITERATURĂ ÎN LIMBI STRĂINE
l.straineLa baza fondării acestui serviciu a stat un lot de carte donat de comunitățile evreiești din Florida (SUA) cu suportul Comitetului de distribuire Joint. Circa 4000 de documente tipărite în limbile ebraică, engleză, germană, franceză ș. a. dar și dicționare, enciclopedii, ziare și revisre aflate în acces liber pentru toate categoriile de utilizatori alcătuiesc astăzi colecția serviciului. În fiecare lună se organizează expoziții de documente, reviste bibliografice, clase de studiere a limbilor străine. Specialiștii acestui serviciu duc excursii în bibliotecă în mai multe limbi europeene.

SERVICIUL CARTEA RARĂ
8 отд ред кнFondul acestui serviciu conține peste 1000 de documente tipărite și este alcătuit din cîteva colecții: cărți vechi (sec. XVIII – XIX); cărți cu autograf, cărți minuscule – perla acestei colecții este ”Luceafărul” de M.Eminescu, care are doar 2 cm înălțime.
Sistematic se organizează expoziții de carte, reviste bibliografice, prelegeri. Din anul 2000 a demarat proiectul de transferare a cărților rare pe purtători electronici.

ACTIVITATEA BIBLIOGRAFICĂ
10_комплектованиеPe parcursul anilor de existență biblioteca și-a propus și realizat un șir de cercetări bibliografice. În anul 2000 a ieșit de sub tipar ghidul Evreii Moldovei: contribuția evreilor la cultura, știința, economia Moldovei sec. XX”; iar în cadrul proiectului ”Nume” – un șir de biobibliografii ale personalităților evreiești din Moldova: I. Mangher, I.Șraibman; altă producție de referință: Calendarul evreiesc. Oameni,evenimente, fapte, bibliografia selectivă Holocaust- tragedia evreilor Europei sec. XX ș.a. Trimestrial se editează buletinul informativ Intrări noi de carte evreiască în biblioteca ”I.Mangher”.

 

ECHIPA BIBLIOTECII ”I. MANGHER”

Anna Bațmanova

Anna BAȚMANOVA – directorul bibliotecii

Activează din anul 1991. Coordonează proiectele Biblioteca evreiască – centrul spiritualității iudaice, Tradiție și inovație în biblioteca ”I. Mangher”, Festivalul Cărții Evreiești.

DSCF6516

Tatiana ISCHIMJI – bibliotecar principal

Activează din anul 2000. Șef serviciu Carte rară, coordonator proiect Muzeul Patrimoniului cultural al evreilor Moldovei.

11265374_502660459892988_6962361897974820154_n

Angela BORȘCI – șef serviciu Împrumut

Activează din anul 1999. Coordonator proiect Servicii de bibliotecă persoanelo de vîrsta a treia, întocmește Calendarul evreiesc. Oameni, evenimente, fapte. Susține blogurile Ebraika și Knafaim.

PA080031
Natalia GNIDAȘ – șef serviciu Activități culturale
Activează din anul 2012. Coordonator programe culturale

Alla Deresco

Ala DERESCO – șef oficiu Arte
Activează din anul 1996. Coordonează activitatea cluburilor pentru vîrstnici.

DSC_2525

Daria OSADCEAIA – șef oficiu Împrumut maturi
Activează din anul 2007. Coordonează programul Dar din Dar

DSCN9064

Olga SIVAC – șef oficiu Literatură în limbi străine
Activează din anul 1994. Coordonator proiecte Chișinăul evreiesc, Roș Hodeș, Moldova – teritoriul valorilor eterne.

IMG_0108k

Ecaterina IVANOVA – bibliotecar
Activează din anul 2012. Coordonator programe pentru copii.

Roza Nichitina

Roza NICHITINA – bibliotecar
Activează din anul 2000. Bibliotecar serviciul Împrumut pentru maturi.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
UȘILE BIBLIOTECII NOASTRE SUNT LARG DESCHISE TUTUROR!

1